Del

Nyt vedrørende praktik i forbindelse med Corona-krisen

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har i dag meddelt, at den praktik, som flere studerende på professionshøjskolerne har mistet i forbindelse med Corona-krisen, ikke erstattes af anden praktik. Samtidig er det målet, at alle studerende skal tilbage i eventuel afbrudt praktik hurtigst muligt.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Regioner, KL og Danske Professionshøjskoler har sammen vurderet, at det ikke er realistisk at erstatte eventuel tabt praktik i en situation, hvor store dele af de offentlige institutioner og det private erhvervsliv har været og fortsat delvist er lukket ned, og hvor sundhedsvæsenet er under stort pres. Det er en situation, der må forventes at vare et stykke tid endnu.

Corona-situationen har medført radikalt anderledes forhold i hele samfundet herunder på praktiksteder som folkeskoler, sygehuse, daginstitutioner og private arbejdspladser, der forståeligt nok har haft svært ved at gennemføre praktikforløb under normale rammer.

Beslutningen betyder, at nogle studerende mister en del af deres praktik, og at nogle praktikforløb vil få et andet indhold end oprindeligt planlagt. Det gælder praktikker, der har været igang siden nedlukningen 12. marts, eller som pt. står overfor at skulle sættes igang. 

På Absalon har vi kontaktet praktikstederne i Region Sjælland, herunder kommunerne, og opfordret dem til at tage studerende tilbage i praktik, hvis ikke det allerede er sket, og at igangsætte nye forløb efter planen. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger og forventer dermed, at langt de fleste studerende vil genoptage eventuel afbrudt praktik samt indgå i nye forløb. Er der studerende, for hvem det ikke lykkes at etablere praktikforløbet, skal praktikstedet sørge for relevante erstatningsopgaver.

På Absalon har vi stor forståelse for, at studerende kan opleve frustration og usikkerhed i forbindelse med praktikforløb, der ikke er gennemført som forventet. Praktikken er et vigtigt element i vores  uddannelser, som studerende glæder sig til, og hvor de får lov at prøve sig selv og deres faglighed af i autentiske rammer. Studerende kan naturligt nok også blive usikre på, om de har lært det, der forventes, og dermed trygt kan gå til eksamen. På Absalon har vi stort fokus på at hjælpe alle studerende igennem denne her situation, og vi vil møde vores studerende med rimelige krav og forventninger i en situation, hvor både semestrets forløb og måder man går til eksamen på, er anderledes end oprindeligt tænkt og planlagt. 

Studerende i risikogruppe

Som studerende i en særlig risikogruppe skal man som udgangspunkt afholde sin praktik som planlagt, men bør ikke udsættes for oplagt smitterisiko.

I særlige tilfælde kan personer i øget risiko, på baggrund af en individuel og lægefaglig vurdering, fratages kravet om fremmøde i praktik. Dette afgøres på baggrund af en konkret lægefaglig vurdering, hvor alternative muligheder for omplacering til andre arbejdsforhold skal overvejes.

Læs mere om dette her på Studienet

Uddannelsesspecifikke forhold
Der kan være mange spørgsmål, der knytter sig specifikt til enkelte uddannelser, og studerende kan kontakte praktikkoordinatoren på egen uddannelse for at få afklaret eventuelle spørgsmål om praktiksituationen.

Baggrund
Læs mere om Uddannelses- og Forskningsministerens taskforce vedr. praktik her: https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2020/ny-taskforce-skal-se-pa-studerendes-praktik