Del

Studenterrådet

Studenterrådet består af studerende og arbejder for at forbedre de studerendes forhold på Professionshøjskolen Absalons uddannelsessteder.

Studenterrådet består af et centralt formandskab samt lokale studenterråd på hvert campus. 

I Studenterrådet kan studerende på Professionshøjskolen Absalon formelt samles og tale om studieliv, kvaliteten af Professionshøjskolen Absalon's uddannelser og ønsker og ideer til, hvordan studiemiljøet kan blive bedre.

Gode idéer bakkes op med en pose penge

Studenterrådet tildeles hvert år penge fra Professionshøjskolen Absalon, som kan bruges til at arrangere både faglige og sociale arrangementer, understøtte projekter, indkøbe udstyr mv., som understøtter det gode studiemiljø. F.eks. semesterstartsfest, foredrag, comedy, banko, julehygge, spil m.v.

Studenterrådets midler 2020

Holbæk Kr. 22.178,71
Kalundborg Kr. 23.001,77
Nykøbing F Kr. 41.980,73
Næstved Kr. 49.364,12
Roskilde Kr. 119.397,44
Slagelse Kr. 53.600,50
Ankerhus Kr. 28.932,70
Vordingborg Kr. 41.448,16

Formandskabet

Studenterrådet har et fælles formandskab bestående af en formand og en næstformand.

Kontakt formandskabet: Studenterraadet@pha.dk 

Bestyrelsesmedlemmer

De studerende har to repræsentanter i Professionshøjskolen Absalons bestyrelse. Disse studenterrepræsentanter vælges af og blandt de studerende.

Studenterrådet Ankerhus

Kontakt Studenterrådet på Ankerhus: sr-Ankerhus@pha.dk 

Studenterrådet Holbæk

Kontakt studenterrådet i Holbæk på sr-holbaek@pha.dk

Studenterrådet Kalundborg

Kontakt Studenterådet i Kalundborg: sr-kalundborg@pha.dk 

Studenterrådet Næstved

Kontakt Studenterrådet i Næstved: sr-naestved@pha.dk  

Jeg arbejder på at gøre campus Næstved til et mere spændende sted at være studerende.

Et sted hvor det er tydeligt at se hvilke muligheder man har mens man læser her, både fagligt, socialt og politisk.

Jeg arbejder sammen med mit lokale studenterråd om at være synlige på skolen, specielt ved studiestart. Vi arrangerer foredrag, workshops, brætspilscaféer og arbejder med skolens festudvalg om at lave f.eks. studiestartsfest, gallafest og bachelorfest til dimittenterne.

Det vigtigste for mig er at der sker så meget som muligt på mit campus, som folk har lyst til at være en del af.

Det kræver selvfølgelig også at der bliver kommunikeret godt ud på tværs af studerende, ansatte og Absalons andre skoler, hvilket jeg prøver på at gøre så godt som jeg kan.

Læs mere om

Mødereferat

Årshjul 2020

 

 

Studenterrådet Nykøbing

Kontakt Studenterrådet i Nykøbing: sr-nykoebingf@pha.dk 

Studenterrådet Roskilde

Kontakt Studenterrådet Roskilde: sr-roskilde@pha.dk 

Studenterrådet Slagelse

Kontakt Studenterrådet i Slagelse: sr-Slagelse@pha.dk 

Studenterrådet Vordingborg

Kontakt Studenterrådet i Vordingborg: sr-vordingborg@pha.dk 

Har du et event eller en nyhed?

Du kan skrive til Studenterrådets redaktører som lægger det på Studienet.

sr-event@pha.dk 

Husk at skrive i et let-læseligt sprog, campus, dato og vedlæg gerne et billede. 

Studenterrådet praktisk information

Her finder du praktiske informationer og procedurer til dig der er medlem af Studenterrådet

Læs mere her

Besøg studenterådet på Facebook