Del

Studieadministrationen

Alt det praktiske omkring dit studie

I studieadministrationen tager vi os af alt det praktiske omkring dit studie – fra din første studiedag på campus til du står med det færdige uddannelsesbevis. Det kan f.eks. være udarbejdelse af ny uddannelsesplan som følge af sygdom- eller orlovsperiode, alt omkring afvikling af prøver, uddannelsesbeviser, valg af undervisningsfag eller specialisering, dispensationsansøgninger eller overflytning til et andet uddannelsessted. Du kan henvende dig i frontdesk på dit campus eller kontakte os på mail eller telefon.