Del

Internationale muligheder

På Administrationsbacheloruddannelsen i Professionshøjskolen Absalon er der gode muligheder for at tilføre din uddannelse et internationalt perspektiv. Du kan fx tage et studieophold ved en udenlandsk uddannelsesinstitution eller tage på et praktikophold i udlandet.

Hvorfor tilbringe en tid af dit studie i udlandet?

  • Fordi det flytter noget – både personligt og fagligt! Din horisont udvides og din faglige og sproglige kunnen udvikles.
  • Fordi det er en enestående mulighed for at få prøvet dig selv af, at udvikle din interkulturelle kompetence og fordi du uden tvivl kommer beriget hjem.
  •  Fordi du kan give dit CV en international profil.
  • Vi lever i en multikulturel verden, hvor forståelse for forskellighed er vigtig
  • Udlandsophold fremmer nytænkning, da man oplever andre måder at gøre tingene på - man bliver bevidst om fasttømrede, traditionsbundne handlinger og holdninger

Inden ophold i udlandet aftales hvilke dele af studiet, der kan gives merit for. På Administrationsbacheloruddannelsen kan der fx gives merit for valgmoduler.  

Sådan ansøger du

Inden du sender din ansøgning afsted, skal du have styr på alt det formelle. Det kan du få hjælp til hos din internationale vejleder eller internationalt sekretariat. Vær opmærksom på, at det tager tid at planlægge et udlandsophold. Vi anbefaler, at du starter planlægningen min. 6 måneder før du påtænker at rejse ud i verden.

Læs mere her

Cxense Display