Del

Eksempler på meritgivende aktiviteter

Obligatorisk merit

Ved at vælge en uddannelse, kan du se eksempler på aktiviteter som kan være meritgivende. Merit gives altid ud fra en individuel vurdering og det er derfor ikke muligt at opliste aktiviteter, som med sikkerhed vil give merit.

I vurderingen af merit for fx en uddannelsesaktivitet, vurderes bl.a. det faglige indhold, varigheden af- samt hvornår aktiviteten er gennemført. Hvis det skal være muligt at opnå merit, skal den tidligere gennemførte uddannelsesaktivitet dække fagområder, som gennemgås jf. gældende studieordning for uddannelsen hos Absalon.

Det betyder, at uddannelsesaktiviteter inden for beslægtede fagområder ikke nødvendigvis er meritgivende, selvom flere af samme faglige temaer er gennemgået.

Merit kan gives så det bliver studieforkortende, det vil sige, at der er dele af uddannelsen, som du ikke skal gennemføre. Merit kan også gives, så din arbejdsbyrde på studiet mindskes i en periode. Det kan fx være at du tildeles merit for dele af undervisningen ex laboratorieøvelser, men stadig skal deltage i de teoretiske dele af undervisningen. Du kan også få merit for den praktiske del af en praktik, men stadig skulle aflevere praktikprøve.

Hvis du tildeles merit, vil det af afgørelsen fremgå, hvordan meritten udformes og du vil få tilpasset din studieplan.

Særligt for IKV

Det er ikke muligt at få merit for sit adgangsgrundlag. For dig som er optaget gennem IKV (Individuel Kompetence Vurdering) betyder det, at du ikke kan få tildelt merit for de aktiviteter, som har gjort dig kvalificeret til optagelse (det gælder både obligatorisk og ansøgt merit). Eksempel: Hvis du tidligere har gennemført en akademi- eller professionsbacheloruddannelse, som har medvirket til at du har opnået positiv IKV, kan du ikke få merit på baggrund af denne uddannelse.

Administrationsbachelor

Beståede dele af Socialrådgiveruddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af Socialrådgiveruddannelsen. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Administrationsbacheloruddannelsen jf. gældende studieordning.

Beståede dele af Administrationsøkonomuddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af Administrationsøkonomuddannelsen. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Administrationsbacheloruddannelsen jf. gældende studieordning.

Beståede dele af universitetsbachelor inden for fagområderne politik og administration kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af en universitetsbachelor eller kandidatuddannelse, hvor kernefagområderne er politik og administration. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Administrationsbacheloruddannelsen jf. gældende studieordning.

Bioanalytiker

Beståede moduler inden for biomedicinske elementer og humanbiologi kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede uddannelseselementer inden for biomedicin og humanbiologi. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Bioanalytikeruddannelsen jf. gældende studieordning

Beståede dele af Bioanalytikeruddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for tidligere beståede uddannelseselementer af Bioanalytikeruddannelsen. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele gennemgås på Bioanalytikeruddannelsen jf. gældende studieordning.

Diplomingeniør i bioteknologi

Fordi Diplomingeniør i bioteknologi er en ny uddannelse hos Professionshøjskolen Absalon, vil der typisk gives merit som giver en mindre arbejdsbyrde, men ikke som virker studieforkortende.

Beståede dele af Laborantuddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af Laborantuddannelsen. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Diplomingeniør i bioteknologi jf. gældende studieordning.

Beståede dele af bioteknologiuddannelser på bachelor og kandidatniveau kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnår merit for beståede dele af en universitetsbachelor eller kandidatuddannelse, hvor kernefagområdet ligger inden for det bioteknologiske fagområde. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Diplomingeniør i bioteknologi jf. gældende studieordning.

Beståede dele af Farmaciuddannelser på bachelor og kandidatniveau kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af en universitetsbachelor eller kandidatuddannelse, hvor kernefagområdet ligger inden for det farmaceutiske fagområde. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Diplomingeniør i bioteknologi jf. gældende studieordning.

Beståede dele af kemiuddannelser på bachelor og kandidatniveau kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af en universitetsbachelor eller kandidatuddannelse, hvor kernefagområdet er kemi. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Diplomingeniør i bioteknologi jf. gældende studieordning.

Beståede dele af medicinuddannelser på bachelor og kandidatniveau kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af en universitetsbachelor eller kandidatuddannelse, hvor kernefagområdet ligger inden for det medicinske fagområde. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Diplomingeniør i bioteknologi jf. gældende studieordning.

Beståede dele af uddannelser på bachelor og kandidatniveau, hvor matematik er et fagligt kerneområde
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af en universitetsbachelor eller kandidatuddannelse, hvor kernefagområdet er matematik. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Diplomingeniør i bioteknologi jf. gældende studieordning.

 

 

Ergoterapeut

Beståede dele af Ergoterapeutuddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for tidligere beståede dele af Ergoterapeutuddannelsen. Merit gives i det omfang de beståede uddannelsesdele gennemgås på Ergoterapeutuddannelsen jf. gældende studieordning.

Mulighed for at opnå merit på Ergoterapeutuddannelsen
Det teorigrundlag der gennemgås på Ergoterapeutuddannelsen er nært knyttet til den ergoterapeutiske praktiske anvendelse af teorien. Undervisningsforløb inden for anatomi og fysiologi fra andre beslægtede fagområder eller uddannelser, kan derfor sjældent erstatte undervisning i samme emner på Ergoterapeutuddannelsen, fordi teori og praksis er nært knyttet og integreret i det samlede uddannelsesforløb. Der tages udgangspunkt i gældende studieordning.

Ernæring og sundhed

Beståede dele af uddannelsen til Fødevareteknolog eller Ernæringsteknolog kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af uddannelsen til Fødevareteknolog eller Ernæringsteknolog. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Ernæring og sundhedsuddannelsen jf. gældende studieordning.

Mulighed for at opnå merit for 6. semester

Der er en forskellige muligheder for at få tildelt merit for 6. semester, 

 fx:Beståede dele af Sygeplejerske-, Optometrist-, Socialrådgiver- og Pædagoguddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af ovenstående professionsbacheloruddannelser. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Ernæring og sundhedsuddannelsens 6. semester. Bemærk muligheden for merit er betinget af valg af studieretning jf. gældende studieordning.

Sundhedsfaglig diplomuddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for bestået sundhedsfaglig diplomuddannelse. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Ernæring og sundhedsuddannelsens 6. semester. Bemærk muligheden for merit er betinget af valg af studieretning jf. gældende studieordning.

Beståede dele af Erhvervsøkonomiuddannelser på bachelor og kandidatniveau kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af en universitetsbachelor eller kandidatuddannelse, hvor kernefagområdet er Erhvervsøkonomi. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Ernæring og sundhedsuddannelsens 6. semester Bemærk muligheden for merit er betinget af valg af studieretning jf. gældende studieordning.

Fysioterapeut

Beståede dele af Fysioterapeutuddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for tidligere beståede dele af Fysioterapeutuddannelsen. Merit gives i det omfang de beståede uddannelsesdele gennemgås på Fysioterapeutuddannelsen jf. gældende studieordning.

Mulighed for at opnå merit på Fysioterapeutuddannelsen
Det teorigrundlag der gennemgås på Fysioterapeutuddannelsen er nært knyttet til den fysioterapeutiske praktiske anvendelse af teorien. Undervisningsforløb inden for anatomi og fysiologi, fra andre beslægtede fagområder eller uddannelser kan derfor sjældent erstatte undervisning i samme emner på Fysioterapeutuddannelsen, fordi teori og praksis er nært knyttet og integreret i det samlede uddannelsesforløb. Der tages udgangspunkt i gældende studieordning.

Leisure Management

Beståede dele af Business Managementuddannelser på bachelor og kandidatniveau kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af en universitetsbachelor eller kandidatuddannelse, hvor kernefagområdet ligger inden for Business Management. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Leisure Managementuddannelsen jf. gældende studieordning.

Beståede dele af Event Managementuddannelser på bachelor og kandidatniveau kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af en universitetsbachelor eller kandidatuddannelse, hvor kernefagområdet ligger inden for Event Management. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Leisure Managementuddannelsen jf. gældende studieordning.

Beståede dele af uddannelser på bachelor og kandidatniveau med kernfagområdet Erhvervsøkonomi eller markedsføringsøkonom kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af en universitetsbachelor eller kandidatuddannelse, hvor kernefagområdet ligger inden for Erhvervsøkonomi eller markedsføringsøkonomi. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Leisure Managementuddannelsen jf. gældende studieordning.

Lærer

Beståede dele af Pædagoguddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af Pædagoguddannelsen. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Læreruddannelsen jf. gældende studieordning.

Beståede dele af Sygeplejerskeuddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af Sygeplejerskeuddannelsen. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Læreruddannelsen jf. gældende studieordning.

Mulighed for at opnå merit for undervisningsfag
Der kan være mulighed for at en gennemført videregående uddannelse kan give merit for bestemte undervisningsfag jf. gældende studieordning, fx:

Kandidateksamen i Engelsk kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for dele af Engelsk som undervisningsfag med udgangspunkt i tidligere bestået kandidatuddannelser i Engelsk.

Bachelor og kandidatuddannelser med Antropologi som fagligt kerneområde kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for dele af Samfundsfag som undervisningsfag med udgangspunkt i tidligere bestået bachelor eller kandidatuddannelse med kernefaglighed inden for det antropologiske område.

Bestået Ernæring og sundhedsuddannelse kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for dele af Madkundskab som undervisningsfag med udgangspunkt i tidligere Ernæring og sundhedsuddannelse.

Akademiuddannelsen til Finansøkonom kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for dele af Samfundsfag som undervisningsfag med udgangspunkt i tidligere bestået Finansøkonomuddannelse.

Bachelor og kandidatuddannelser med Historie som fagligt kerneområde kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for dele af Historie som undervisningsfag med udgangspunkt i tidligere bestået bachelor eller kandidatuddannelse med kernefaglighed inden for det historiefaglige område.

Bachelor og kandidatuddannelser med Fysik som fagligt kerneområde kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for dele af Fysik eller Matematik som undervisningsfag med udgangspunkt i tidligere bestået bachelor eller kandidatuddannelse med fysik som kernefagligt område.

Pædagog

Erhvervserfaring som Pædagogmedhjælper, Pædagogiskassistent eller Dagplejer kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for praktik med udgangspunkt i erfaring som Pædagogmedhjælper. Erfaringen skal have omfang af minimum 2,5 års fuldtidsarbejde. Muligheden for merit kan være bestemt af valg af studieretning. Der gives merit jf. gældende studieordning.

Erhvervserfaring som omsorgsmedhjælper på specialpædagogisk institution kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for praktik med udgangspunkt i erfaring som Omsorgsmedhjælper på en specialpædagogik institution. Erfaringen skal have omfang af minimum 2,5 års fuldtidsarbejde. Muligheden for merit kan være bestemt af valg af studieretning. Der gives merit jf. gældende studieordning.

Beståede dele af uddannelser med medier og digital kultur som kernefagligt område kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for kompetenceområdet Medier og digital kultur samt visse valgfag herunder på baggrund af tidligere bestået uddannelse med kernefaglighed inden for medier og digital kultur fx multimediedesigner. Der gives merit jf. gældende studieordning.

Beståede dele af Ernæring og sundhedsuddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for kompetenceområdet Sundhedsfremme og bevægelse samt valgfag herunder på baggrund af tidligere bestået Ernæring og sundhedsuddannelse. Der gives merit jf. gældende studieordning.

Socialrådgiver

Erhvervserfaring som Sagsbehandler kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for erhvervserfaring inden for sagsbehandlerfaget. Der er mulighed for at merit kun gives for praktiske elementer og ikke for prøver. Merit gives jf. gældende studieordning.

Kommunomuddannelse kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for bestået kommunomuddannelse. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Socialrådgiveruddannelsen jf. gældende studieordning.

Beståede dele af Pædagoguddannelsen kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af Pædagoguddannelsen. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Socialrådgiveruddannelsen jf. gældende studieordning.

Beståede dele af Jurauddannelser på bachelor og kandidatniveau kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af en universitetsbachelor eller kandidatuddannelse, hvor kernefagområdet er Jura. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Socialrådgiveruddannelsen jf. gældende studieordning.

Beståede dele af diplomuddannelse i vejledning kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede del af diplomuddannelsen i vejledning. Der er mulighed for at merit kun gives for praktiske elementer og ikke for prøver. Merit gives kun, hvis de beståede uddannelsesdele omhandler fagområder, som gennemgås på Socialrådgiveruddannelsen jf. gældende studieordning

Sygeplejerske

Erhvervserfaring som Social- og sundhedsassistent kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for klinik ved erhvervserfaring som SSA. Erhvervserfaringen vurderes kun, hvis perioden ligger efter bestået SSA uddannelse og har et omfang af minimum 1 års fuldtidsarbejde. Merit gives kun, hvis erhvervserfaringen er indenfor fagområder, som gennemgås på Sygeplejerskeuddannelsen jf. gældende studieordning.

Bestået Ernæring og sundhedsuddannelse eller dele heraf kan være meritgivende
Der kan være mulighed for at opnå merit for beståede dele af ernæring og sundhedsuddannelsen. Ved bestået bachelorprojekt kan der være mulighed for anvende dele af bachelorprojektet i det nye bachelorprojekt. Merit gives kun i det omfang de beståede uddannelseselementer gennemgås på Sygeplejerskeuddannelsen jf. gældende studieordning.