Del

Studieaktivitetsmodel

Uddannelsen som professionsbachelor er en fuldtidsbeskæftigelse med mange forskellige studieaktiviteter.

Aktiviteterne varierer alt efter, hvilke fag og temaer, der undervises i og foregår ikke kun i et klasseværelse med en underviser foran en tavle.

For at vise hvordan et studium består af mange forskellige slags studieaktiviteter, bruger vi en grafisk model. Det er en model, som bliver brugt af alle landets professionshøjskoler. Modellen viser, hvor meget fire forskellige typer af studieaktivitet fylder i løbet af uddannelsen.

I en professionsbacheloruddannelse indgår følgende studieaktiviteter:

 • Forberedelse til undervisning
  Vi forventer, at du har læst alle tekster og andet materiale til hver undervisningsgang, at du har taget noter, og at du har gennemgået præsentationer, podcasts eller videoer, som underviseren har lagt på nettet.

 • Traditionel holdundervisning
  Her møder du op på campus sammen med dine medstuderende og gennemgår dit fags teori og viden.

 • Virtuel undervisning
  Her foregår undervisningen via en computer og du kan sidde f.eks hjemme og deltage i undervisningen eller gruppearbejdet

 • Forelæsninger

 • Praktiske øvelser
  Det kan være i brikserum, laboratorium, værksteder, musiklokaler, idrætshaller og lignende – alt efter din uddannelse.

 • Praktik/klinisk undervisning på et praktiksted eller et klinisk undervisningssted
  Her omsætter du dit fags teori til praksis.

 • Gruppe- og projektarbejde
  Her styrker du dine samarbejdsevner og din akademiske udvikling.

 • Eksamensforberedelse, mundtlige og skriftlige eksamener, eksamensprojekter og fremlæggelser  

 • Individuelle aktiviteter
  Det kan fx være udlandsophold, konferencer og netværk.

Itslearning
Itslearning er den digitale læringsplatform, som vi benytter i Professionshøjskolen Absalon. På Itslearning finder du informationer og relevante dokumenter fra undervisere og dit uddannelsessted, ligesom du også har din egen plads, hvor du kan gemme undervisningsrelevante dokumenter. Derudover giver Itslearning mulighed for, at du og dine medstuderende kan debattere og udveksle erfaringer i de forskellige fag.

Krav til din studieaktivitet

Vores uddannelsesformat betyder stor fleksibilitet, men det sætter også en række krav, for dig som studerende.

Som studerende på administrationsbachelor gælder det at:

 • Du skal kunne arbejde selvstændig og tage ansvar for din egen læring
 • Du har mulighed for at deltage i fremmødeundervisning på campus mellem 1 og 3 dage om ugen
 • Du skal møde til undervisning i Næstved et par gange i løbet af et modul
 • Du har mulighed for minimum 3 online konfrontationstimer med en underviser pr. uge, hvis du ikke møder op på campus
 • Du får adgang til en række nye undervisningsvideoer pr. uge
 • Du skal løse minimum én opgave pr. uge
 • Du skal læse 500 – 1000 siders pensum pr. modul
 • Du skal kunne kompensere for læringsaktiviteter, du ikke deltager i på campus. Hvis der afvikles workshops på campus, kan du sammen med andre online studerende planlægge og afvikle workshops på en anden lokation og i nogle tilfælde online
 • Du skal i 4,5 måneds praktikforløb på 6. semester, som kræver, at du møder op på arbejdspladsen og er til rådighed 37 timer pr. uge. Uddannelsen stiller praktikplads til rådighed i en organisation i Region Sjælland