Del

Moduler

Valgfrie moduler

Valgfrie moduler, har for den enkelte studerende et samlet omfang på 60 ECTS-point, hvoraf du skal vælge:

a) 30 ECTS-point tilrettelagt som et sammenhængende uddannelseselement.

b) 15 ECTS-point, der har et tværprofessionelt indhold eller stammer fra en beslægtet uddannelse.

På landsplan udbydes valgfrie moduler inden for mindst følgende beskæftigelsesområder:

  • Human ressource, økonomi
  • Skatte- og afgiftssystemet
  • Velfærd, beskæftigelsesindsats og uddannelses- og erhvervsvejledning.

Som studerende har du mulighed for selv at sammensætte dine valgmoduler, så de passer til den uddannelsesprofil du ønsker.

Du kan vælge at tage moduler i udlandet, på universitetet eller på beslægtede professionsbacheloruddannelser.

Professionshøjskolen Absalon rådgiver og vejleder dig omkring muligheder for sammensætning af valgmoduler under hensyntagen til din ønskede faglige profil og til arbejdsmarkedets behov.

Læs mere her

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

  1. Administration, herunder sagsbehandling og opgaveløsning.

  2. Borger og demokrati, herunder demokratiudvikling og borgerinvolvering.

  3. Politik og policy, herunder forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger.

  4. Kvalitet og innovation, herunder innovativ opgaveløsning.