Del

Modul 3

Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

Modul 3 retter sig mod det juridiske grundlag og den organisatoriske kontekst for administrationsbachelorens opgaveløsning.  På modulet lærer du at identificere og vurdere juridiske problemstillinger herunder hvordan man foretager konkret og korrekt sagsbehandling i kommuner, regioner og staten.

I undervisningen lægges vægt på at inddrage aktuelle og relevante begivenheder i undervisningen med henblik på hele tiden at koble teorien med praksis

På modul 3 kan du forvente at møde en bred variation af studieaktiviteter fx holdundervisning, arbejdsgrupper, praksis- og træningsværksteder, gæsteforelæsninger, digitalt understøttede læringsaktiviteter, egen studietid mv. Fælles for studieaktiviteterne er, at det forventes, at du som studerende deltager aktivt både før, under og efter aktiviteten.

Der tilrettelægges studieaktiviteter svarende til en gennemsnitlig arbejdsindsats på 40 timer pr. uge. Størstedelen af studieaktiviteterne på dette modul er underviserinitieret.