Del

Valgmoduler

Som studerende har du mulighed for selv at sammensætte dine valgmoduler, så de passer til den uddannelsesprofil du ønsker. Når du vælger valgmoduler, skal du dog være opmærksom på de formelle krav til sammensætningen af dine moduler.

Valgfrie moduler har, for den enkelte studerende, et samlet omfang på 60 ECTS-point, hvoraf du skal vælge:

a) 30 ECTS-point tilrettelagt som et sammenhængende uddannelseselement.

b) 15 ECTS-point, der har et tværprofessionelt indhold eller stammer fra en beslægtet uddannelse.

c) 30 ECTS-point skal være eksternt bedømt.

På landsplan udbydes valgfrie moduler inden for følgende beskæftigelsesområder:

  • Human Ressource
  • Økonomi
  • Skatte- og afgiftssystemet
  • Velfærd
  • Beskæftigelsesindsats
  • Uddannelses- og erhvervsvejledning

I Professionshøjskolen Absalon udbydes valgmoduler inden for de fleste af disse beskæftigelsesområder. Derudover udbydes valgmoduler inden for et NYT beskæftigelsesområde:

  • Administration og forvaltning
    Dette beskæftigelsesområde er rettet bredt mod beskæftigelse i den offentlige sektor, og bygger videre på indholdet af uddannelsens basismoduler.

Du kan se hvilke moduler, som udbydes her på hjemmesiden, Kommende års udbud af valgmoduler offentliggøres medio september hvert år.

Du kan også vælge at tage moduler i udlandet, på universitetet eller på beslægtede professionsbacheloruddannelser.

Professionshøjskolen Absalon rådgiver og vejleder dig omkring muligheder for sammensætning af valgmoduler under hensyntagen til din ønskede faglige profil og til arbejdsmarkedets behov.

Tilmelding

Tilmelding til moduler sker via din uddannelsesinstitution.

Hvis du ønsker, at studere et eller flere valgmoduler på en anden professionshøjskole end din egen, skal du kontakte dit uddannelsessted for nærmere information.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at det er dit uddannelsessted, der afgør, om din  sammensætning af valgmoduler lever op til bekendtgørelsens bestemmelser om sammenhæng, tværprofessionalitet og prøver med ekstern censur.

Hvis du tager et eller flere moduler på en anden professionshøjskole, skal du selv afholde alle udgifter til transport samt overnatning.