Del

Tværprofessionelt valgmodul

Analyse og kommunikation

På dette modul vil du blive klædt på til at udarbejde analyser med kvantitative og kvalitative data og få styrket dine færdigheder i formidling af analyser. Formålet er således også at give dig en helhedsforståelse for processen fra indsamling og behandling af data, over analyse og til valg af formidling. Modulet giver dig også redskaber til at udføre kommunikationsopgaver i den offentlige sektor.

Indhold

Modulet har en todelt struktur.
De første uger har fokus på kvantitative og kvalitative metoder og databehandlingsstrategier. Det praktiske fokus ligger på arbejdet med databehandling og analyse i konkrete programmer.

De sidste uger har fokus på kommunikation. Denne del af modulet samtænkes i nogen grad med valgmodulet “Politik og kommunikation”. De studerende skal arbejde med strategisk kommunikation koblet til de cases, der har været i spil på modulernes første uger.

Praktikse færdigheder

Den studerende skal undervejs udarbejde en række produkter.

Disse produkter træner den studerendes praktiske færdigheder. Blandt færdighederne er træning af:

 • Kvantitativ databehandling 
 • Kvalitativ databehandling
 • Kvantitative og kvalitative analyseteknikker
 • Kommunikative og strategiske værktøjer

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om:

 • Analysemetoder
 • Kommunikationsmodeller og -teorier

Færdigheder

Den studerende kan:

 • Benytte sig af værktøjer til at foretage analyser
 • Varetage kommunikationsopgaver bredt set
 • Foretage og begrunde et fagligt valg af metode til formidling af en forvaltnings- eller administrationsfaglig problemstilling 
 • Formulere kommunikationsstrategier

Kompetencer

Den studerende kan:

 • Bidrage til løsning af tværfaglige formidlingsopgaver på en selvstændig, reflekterende og proaktiv måde 
 • Tænke kommunikation ind i varetagelsen af forskellige typer af administrative arbejdsopgaver
 • Bidrage til opgaveløsning ved indsigt i valg af metoder, analyse og strategier for offentlig kommunikation 
 • Kan ajourføre sit eget behov for faglig udvikling inden for den opgaveløsning, der indeholder indsigt i valg af metoder, analyse og strategier for formidling.
 • Kan planlægge og gennemføre arbejde med forvaltningsmæssige problemstillinger
 • Kan varetage kommunikationsopgaver, som fx notater, sagsfremstillinger, rapporter, nyhedsbreve, samt på sociale medier.
 • Kan kritisk vurdere og begrunde metodemæssige valg til indsamling såvel som analyse af data i forbindelse med løsning af forvaltnings- og administrationsfaglige problemstillinger.
 • Kan indsamle, bearbejde, analysere samt formidle kvalitativ og kvantitativ empiri.

ECTS og bedømmmelse

15 ECTS Ekstern bedømmelse

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt element.

Du kan vælge dette modul på

Modul 8 (sommeroptag)

Modul 10 (vinteroptag)

Cxense Display