Del

Valgmodul

Økonomistyring i kommunerne

Formålet med dette modul er at klæde dig på til at kunne arbejde med økonomistyring i kommunerne. Modulet giver dig viden om og redskaber til at arbejde med blandt andet budgetlægning, budgetprocedure herunder befolkningsprognosens betydning for budgettet, det tekniske budget og forskellige analyser i forbindelse med budgetlægningen.

Indhold

Modulet vil give en indføring i regnskabsaflæggelse og kasse- og regnskabsregulativ. Herunder vil der blive arbejdet med budgetanalyser, benchmark og business cases. Modulet bliver en variation mellem oplæg og workshops. I workshops skal du arbejde med cases inden for forskellige emner.

Det forventes, at du kan anvende excel i forbindelse med simple økonomiske beregninger.

Praktiske færdigheder

Den studerende skal undervejs udarbejde en række produkter. Disse produkter træner den studerendes praktiske færdigheder i forhold til:

 • Budgetlægning
 • Budgetanalyser
 • Controlling
 • Rådgivning i økonomiske spørgsmål
Viden om
 • Budgetprocessen, herunder den politiske behandling og de forskellige roller man har som økonomimedarbejder i kommunerne
 • Regnskabsaflæggelse og kasse- og regnskabsregulativ
Færdigheder:

Den studernede kan 

 • Tilrettelægge en budgetproces eller en del heraf
 • Vurdere en økonomisk analyse
Kompetencer:

Den studerende kan

 • Rådgive om økonomistyring i kommunen
 • Lave simple økonomiske beregninger
 • Lave en budgetanalyse

Beskæftigelsesområde

 • Velfærd
 • Forvaltning og administration

ECTS og bedømmmelse

15 ECTS, intern bedømmelse 

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt element.

Du kan vælge dette modul på

Modul 10 (sommeroptag)

Modul 8 (vinteroptag)

Cxense Display