Del

Valgmodul

Politik og kommunikation

Formålet med dette modul er at klæde dig på til at levere på politiske bestillinger og navigere i politisk styrede sekretariater. Du skal derfor både øves i forståelsen for politiske logikker samt den konkrete udfærdigelse af politisk brugbare produkter.

Indhold 

Modulet har en todelt struktur.

De første uger har sit teoretiske fokus på politisk strategi, forhandling og kampagne. Det praktiske fokus ligger på udarbejdelsen af konkrete politiske bestillinger såsom indstillingsnotater, sagsfremstillinger og analysedokumenter.

De sidste uger har fokus på kommunikation. Denne del af modulet samtænkes i nogen grad med valgmodulet “Analyse og kommunikation”. De studerende skal arbejde med strategisk kommunikation koblet til de cases, der har været i spil på modulernes første uger.

Praktiske færdigheder

Den studerende skal undervejs udarbejde en række produkter. Disse produkter træner den studerendes praktiske færdigheder.

Blandt færdighederne er træning af:

 • Skriftlig præcision
 • Argumentationsfærdigheder
 • Politiske analyseteknikker
 • Kommunikative og strategiske værktøjer

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om:

 • Politisk kommunikation
 • Politiske strategier
 • Sammenhænge mellem strategi og politik

Færdigheder

Den studerende kan:

 • Formidle målrettet i en politisk kontekst
 • Argumentere for flere sider af en faglig problemstilling
 • Navigere som embedsmand i en politisk styret organisation
 • Formulere kommunikationsstrategier

Kompetencer

Den studerende kan:

 • Bidrage til løsning af tværfaglige formidlingsopgaver på en selvstændig, reflekterende og proaktiv måde.
 • Tænke kommunikation ind i varetagelsen af forskellige typer af administrative arbejdsopgaver
 • Bruge relevante værktøjer for en embedsmand i forskellige kontekster

ECTS og bedømmmelse

15 ECTS, Ekstern bedømmelse

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt element.

Du kan vælge dette modul på

Modul 8 (sommeroptag)

Modul 10 (vinteroptag)

Cxense Display