Del

Tværprofessionelt valgmodul

Projekt og processtyring i den offentlige sektor

I dette modul vil du få redskaber til selvstændigt og professionelt at kunne arbejde med projekt- og processtyring. Modulet giver en grundlæggende viden og introduktion til hvordan projekter fødes, behandles politisk og administrativt.

Indhold

Modulet omhandler hvordan man rent praktisk organiserer, styrer og implementerer projekter i den offentlige sektor. Samtidig har modulet et fokus på den kontekst som projekter udspiller sig i

Praktiske færdigheder

Viden om:
 • Organisering af projektarbejde, om gennemførsel af projektet og om hvordan man udøver ledelse i projekter og tværfaglige, arbejdsmæssige processer.
 • Projektarbejdets samspil med resten af organisationen.
 • Redskaber til styring af projekter og processer.
Færdigheder

Den studerende kan

 • Analysere projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge.
 • Bruge værktøjer, modeller og begreber inden for projektstyring til at løse opgaver.
 • Arbejde med planlægning og gennemførsel af projekter i løsningen af opgaver i den offentlige sektor
Kompetencer

Den studerende kan

 • kan indgå i projektorganisationer.
 • kan arbejde tværfagligt i løsning af arbejdsmæssige opgaver.
 • kan tage hensyn til forskellige fagligheder i projektorganisationer.
 • kan håndtere diverse projektledelsessituationer i arbejdsrelationer.
 • kan indgå i fagligt og tværfagligt projektsamarbejde.

Beskæftigelsesområde

 • Human Ressource
 • Velfærd
 • Forvaltning og administration

ECTS og bedømmmelse

15 ECTS, ekstern bedømmelse 

Skriftlig gruppeprøve med individuel bedømmelse.

Du kan vælge dette modul på

Modul 7 (sommeroptag)

Modul 9 (vinteroptag)

Cxense Display