Del

Valgmodul

Selvdefineret specialiseringsmodul

Dette modul kan både være et specialiserings- eller et praktikmodul, hvor du som studerende selv skal finde et praktiksted eller et specialiseringsområde. Du skal selv finde relevant litteratur. Her gives mulighed for, at du kan specialisere dig yderligere.

Tilrettelæggelse

På dette selvdefinerede specialiseringsmodul tilrettelægger du selv dit forløb, så det opfylder læringsudbyttet for modulet. Der er mulighed for at tage modulet som et praksismodul, men det er dig som studerende, der selv skal tilrettelægge opholdet samt skabe kontakt og indgå en partnerskabsaftale med praktikstedet.

Dette modul giver store frihedsgrader, men stiller også store krav til dit individuelle arbejde.

Du får tilknyttet en vejleder. Vejlederen er din sparringspartner i forløbet, så du får mulighed for dialog om dit forløb og dermed hjælp til at opnå læringsudbyttet for modulet, når der arbejdes på egen hånd. Vejledningen er altså ikke målrettet prøven i modulet, men kan anvendes til at afklare og drøfte problematikker, du som studerende oplever undervejs, og hjælpe dig med at holde modulets fokus.

Du medvirker selv til defineringen af egne læringsmål. Ligeledes skal du selv finde, læse og bruge den litteratur, der er nødvendig for at modulet giver det nødvendige læringsudbytte.

Det selvdefinerede forløb retter sig bredt mod uddannelsens beskæftigelses- og kerneområde nationalt eller internationalt. Modulet giver dig mulighed for fordybelse eller toning i uddannelsen ved at supplere eller uddybe temaer, der i forvejen indgår i uddannelsen. Modulet kan således indeholde teoretiske, praktiske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb

Læringsmål

Viden om
 • Indgående teoretisk og praktisk viden om et selvdefineret og afgrænset specialiseringsområde inden for uddannelsens beskæftigelses- og kerneområde
 • Derudover definerer den studerende selv 2-4 læringsmål for viden
Færdigheder
 • Kan beskrive, undersøge og formidle faglige problemstillinger inden for sit specialiseringsområde
 • Kan identificere væsentlige administrative udfordringer og potentialer inden for sit specialiseringsområde
 • Kan beskrive sammenhængen mellem administrationsbachelorprofessionen og sit udvalgte  specialiserings- eller praksisområde.
 • Kan beskrive og vurdere hvordan og i hvilket omfang den teoretisk viden kan anvendes i praksis
Kompetencer
 • Kan anvende sin teoretiske viden i praksis
 • Kan reflektere kritisk og identificere eget behov for ajourføring af viden og træning i praksis.
 • Selvstændigt og kritisk opsøge og anvende viden om et udvalgt område
 • Kan udvælge, beskrive og analysere en selvvalgt administrationsfaglig problemstilling på baggrund af sin indsamlede viden

Beskæftigelsesområde

 • Den studerende er meddefinerende af modulets indhold og dermed også beskæftigelsesområde.

ECTS og bedømmmelse

15 ECTS
Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt element

Du kan vælge dette modul på

Modul 10 (sommeroptag)

Modul 8 (vinteroptag)

Cxense Display