Del

Valgmodul

Teknologi og forandring i fremtidens velfærdssamfund

Velfærdssamfundet står overfor store udfordringer i fremtiden med accellerende teknologisk udvikling, demografi og forventningsklemmen. Udviklingen tvinger velfærdssamfundet, i form af den offentlige sektor, frivillige organisationer, virksomheder og borgere til sammen at finde nye løsningsmodeller.

For at arbejde i dette felt er der behov for, at administrationsfaglige kompetencer som konsulent og entreprenør. Disse roller skal i fremtiden agere med stor selvstændighed og skaberkraft. 

Indhold 

På modulet sættes fokus på, hvordan man som administrationsbachelor kan være aktiv medskaber af nye modeller og løsninger i fremtidens velfærdssamfund.
Kurset arbejder med metoder til at håndtere teknologiudvikling og organisering af velfærd i en verden i forandring. På modulet arbejdes blandt andet med teknologi, digitalisering, innovation, intraprenørskab/entreprenørskab, samfundsmodeller, forandringsprocesser, samskabelse, offentligt-privat samarbejde, samt socialt entreprenørskab.
De studerende vil udvikle deres eget koncept for løsning af et velfærdsproblem.

Praktiske færdigheder

Du vil opleve, at dine praktiske færdigheder vil blive styrket således at du kan:

 • Anvende udviklings- og implementeringsmetoder til at udvikle velfærdssamfundet
 • Selvstændigt opstille forløb som kan facilitere innovation i feltet mellem velfærdssamfundets opgaver, teknologi og forretnings/samfundsmodeller
 • Agere i arbejdet med udvikling af velfærdssamfundet
 • Vælge imellem forskellige forretnings/ samfundsmodeller ved implementering af innovationskoncepter
Viden om
 • centrale teorier, begreber og metoder vedrørende entreprenørskab, forandring og innovation
 • forskellige konsulentroller og værktøjer til at arbejde med udviklingsprocesser
 • konkrete cases inden for teknologi og forandring i den offentlige sektor
 • aktuelle teknologiske og forretningsmæssige trends
Færdigheder

Den studerende kan 

 • Opstille planer for forandringsprocesser kan identificere entreprenøriel adfærd og dilemmaer i forandringsprocesser
 • Anvende forretningsmodeller for udviklingsprojekter i velfærdssamfundet
 • Identificere gevinster ved konkrete udviklingskoncepter
Kompetencer 

Den studerende kan 

 • Identificere behov for udvikling
 • Opstille udviklingsprocesser i spændfeltet mellem teknologi, borgernes forventninger, trends og kerneopgaven
 • Opstille løsningsmodeller for udviklede koncepter 

Beskæftigelsesområde

 • Forvaltning og administration

ECTS og bedømmmelse

15 ECTS, intern bedømmelse 

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt element

Du kan vælge dette modul på

Modul 9 (sommeroptag)

Modul 7 (vinteroptag)

Cxense Display