Del

Valgmodul

Vejledning i mødet med borgeren

Formålet med modulet er at klæde dig på, til at kunne varetage vejledning og coaching af borgere, herunder at give den studerende kendskab til principperne bag vejledning.

Indhold

Dette modul udvikler din teoretiske viden om vejledning, og giver indsigt i grundlæggende vejledningsteknikker i organisatorisk kontekst. Dette modul giver dig også kendskab til vejledningsmetoder, og til den teoretiske baggrund, herunder filosofiske, etiske og sociologiske inspiration. Du vil møde varierede former for undervisning, herunder eksempelvis:

 • Undervisning med udgangspunkt i pensum og relevante cases.
 • Træning og øvelser i mindre grupper.
 • Igangsættelse af eksperimenter med relation til pensum.
 • Øvelser og demonstration af vejledning.
 • Diskussioner og oplæg i plenum.

Praktiske færdigheder

Den studerende skal undervejs arbejde med opgaver, så den studerende får praktisk erfaring med at:

 • Anvende teorier og metoder som redskab i konkrete organisatoriske aktiviteter.
 • Styrke den samlede vejledningsindsats i mødet med borgeren
Viden om
 • Forskellige vejledningsteorier og metoder
 • Sociologiske, organisatoriske og personlige perspektiver i relation til vejledning
 • Grundlæggende vejledningsteknikker med fokus på borgernes livssituationer og værdier
Færdigheder:

Den studerende kan

 • Give eksempler på, hvordan vejledningsteorier og metoder anvendes i praksis i administrationsbachelorens møde med borgeren
 • Analysere behov for vejledning hos enkeltpersoner og grupper
Kompetencer:
 • Anvende viden om forskellige vejledningsteorier og metoder på forskellige områder og i forskellige kontekster.
 • Varetage vejledning og coaching af borgere

ECTS og bedømmmelse

15 ECTS, intern bedømmelse 

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt element

Du kan vælge dette modul på

Modul 10 (sommeroptag)

Modul 8 (vinteroptag)

Cxense Display