Del

Kvote 2

Fristen for at søge optagelse gennem kvote 2 er den 15. marts, kl. 12.00.

Optagelsen gennem kvote 2 er for dig, som:

 • Opfylder adgangskravene i kvote 1, men ikke har tilstrækkelig adgangskvotient til at blive optaget i kvote 1, og derfor vil vurderes på yderligere kvalifikationer som f.eks. erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold m.m.
 • Ikke har en gymnasial eksamen, men som opfylder andre adgangskrav.
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en adgangskvotient i kvote 1.

Søger du optagelse gennem kvote 2, skal du tjekke adgangskravene for den uddannelse, du ønsker optagelse på. Under hver uddannelse fremgår det også, hvilke kvalifikationer/kompetencer der bliver vægtet i prioriteringen af kvote 2 ansøgningerne.

Krav til dokumentation - kvote 2

 • dokumentation for adgangskrav skal være modtaget senest den 5. juli, kl. 12:00
 • dokumentation for udvælgelseskriterier skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12:00 
 • dokumentation til Individuel Kompetencevurdering (IKV) skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12:00.

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – skolebaggrund, erhvervserfaring, højskoleophold, udlandsophold m.m.

Der er forskellige krav til optagelse på de enkelte uddannelser, så husk at tjekke adgangskravene og hvilke kvalifikationer/aktiviteter der bliver lagt vægt på, på den uddannelse du søger.

Eksempler på dokumentation kan være:

 • Dokumentation for adgangsgrundlaget altså dit eksamensbevis samt evt. beviser for beståede enkeltfag.
 • Dokumentation for erhvervsarbejde i form af arbejdsgivererklæringer (kan hentes på www.optagelse.dk), med perioden for ansættelse samt det ugentlige timetal.
 • Dokumentation for de aktiviteter, du ønsker kommer med i betragtning til din ansøgning f.eks. højskolebevis, udlandsophold (f.eks. kopi af dine stempler i dit pas, kopi af flybilletter, kopi af sprogskolebevis), frivilligt arbejde med perioden for ansættelse m.m.
 • Bevis for optagelse og beståede eksaminer, hvis du har været optaget på andre videregående uddannelser.

Såfremt du i din ansøgning har oplyst om aktiviteter, der vægtes i  Professionshøjskolen Absalon’s udvælgelseskriteriet, og ikke har fremsendt dokumentation for disse, kan du blive bedt om at fremvise dokumentation for gennemførelsen inden for få dage efter aktivitetens afslutning.

Vær opmærksom på, at de oplysninger, du angiver i din ansøgning, er korrekte, da du underskriver med din NemID under straffeansvar.

Betinget kvalificeret

På Professionshøjskolen Absalons bacheloruddannelser er det muligt at blive betinget kvalificeret. Dette gælder dog ikke på Fysioterapeutuddannelsen. 

Hvis du først opfylder adgangskravet eller dele heraf efter den 5. juli kl. 12.00, har du mulighed for at blive betinget kvalificeret. 

Tilbydes du den 28. juli en studieplads, vil det være på betingelse af, at du opfylder og dokumenterer din betingelse ved studiestart og senest 14 dage herefter. 

Det vil sige, at du har mulighed for søge om optagelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene inden fristen for aflevering af dokumentationen. 

Hvis adgangsgrundlaget eller dele heraf først færdiggøres efter den 5. juli kl. 12.00, skal dette oplyses i ansøgningen på www.optagelse.dk. Derudover skal du til din ansøgning uploade og tilknytte dokumentation på, at du er i gang.  

Gymnasial eksamen

Afslutter du din gymnasiale eksamen efter den 5. juli kl. 12.00, er det muligt at blive betinget kvalificeret på denne. Dette gælder dog ikke Fysioterapeutuddannelsen. 

På en afsluttet gymnasial eksamen er der udregnet et gennemsnit, som bliver vægtet i ansøgningen til optagelse på en af vores uddannelser. 

Hvis du bliver betinget kvalificeret med en fuld gymnasial eksamen, skal du være opmærksom på at der, da den ikke er afsluttet, endnu ikke er udregnet et gennemsnit, som kan anvendes til ansøgningen til optagelse på en af vores uddannelser.

Det må dog antages at den gymnasiale eksamen bestås med et gennemsnit på minimum 2,0. 

Gymnasial supplering

Der findes fire forskellige typer af gymnasial supplering: GSK, hf+, fagpakke hhx og GIF.

De har hver et forskelligt formål, men alle er et supplement til en allerede gennemført adgangsgivende eksamen, hvad enten det er en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Du kan benytte gymnasial supplering, hvis du mangler kvalifikationer ud over din adgangsgivende eksamen for at søge ind på en videregående uddannelse.

Læs mere om gymnasial supplering her.

Vi optager ikke selvbetalere på vores dansksprogede uddannelser.

Du er selvbetaler, hvis du

 • ikke er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
 • ikke er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9c, stk. 1 som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet EU eller EØS aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9a
 • ikke har krav på ligestilling med danske statsborgere efter EU-retten

Læs mere om de generelle og specifikke adgangskrav til vores elleve uddannelser.

Standby

Søger du en standby-plads er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i konsekvenserne af at vælge standby. Fx hvis du har ønsket en standby-plads på din 2. prioritet og bliver optaget på en standby-plads, vil du ikke blive prøvet på dine eventuelle øvrige prioriter.

Standby er et ventelistesystem. Ansøgere, der opfylder adgangskravene, men som ikke umiddelbart kan tilbydes en studieplads, kan i stedet tilbydes en standby-plads. Hvis du får tilbudt en standby-plads, står du på venteliste til en studieplads. Hvis uddannelsesstedet får plads på uddannelsen, vil de tilbyde dig en studieplads allerede i år. Hvis uddannelsesstedet ikke får en plads på uddannelsen i år, vil de tilbyde dig et tilsagn om en studieplads næste år.

Cxense Display