Del

Uddannelsen som e-læring

Bioanalytikeruddannelsen som e-læringsuddannelse tilrettelægges ligesom den ordinære uddannelse i henhold til den nationale bekendtgørelse og studieordning. Og som den ordinære uddannelse veksler e-læringsuddannelsen mellem såkaldt teoretisk undervisning (undervisning forestået af uddannelsesinstitutionen) og praktik/klinik, som er undervisning på de kliniske uddannelsessteder. Det vil sige, at fagindholdet er det samme på uddannelsen uanset undervisningsformat.

Undervisning på uddannelsesinstitutionen

E-læring er en fleksibel uddannelsesform, som kræver selvdisciplin og ansvarlighed. Det betyder, at du selv er ansvarlig for at tilrettelægge din tid mellem seminarerne, så du både når igennem pensum og får arbejdet med studiespørgsmål og opgaver i samarbejde med din arbejdsgruppe.

Der vil i gennemsnit være 2-5 seminarer per modul, hvor det kræves, at du er til stede på uddannelsesinstitutionen. Disse dage omfatter bl.a. laboratoriearbejde, opsamling på teoretisk undervisning og opgaver og eksamensvejledning. Der vil være tale om hverdage – og datoerne vil blive meldt ud god tid i forvejen, så du kan planlægge efter dem.
Studiet kræver en gennemsnitlig studieaktivitet på 40 timer om ugen, hvor du enten selv studerer, arbejder i grupper eller deltager i undervisning på uddannelsesstedet.

Praktik/klinik som fremmøde

I den kliniske del af uddannelsen vil du være tilknyttet et godkendt klinisk uddannelsessted (vi skaffer pladserne). Praktikken foregår på de laboratoriemedicinske afdelinger på Region Sjællands sygehuse. Den kliniske del af uddannelsen foregår som almindelig praktik, dvs. du skal deltage i klinikken svarende til 30 timer pr. uge. Det meste af dette vil være almindeligt fremmøde, hvor du deltager i afdelingens arbejde og i undervisning varetaget af en klinisk underviser. Dertil kommer en ugentlig studiedag.  Du skal altså påregne fuldt fremmøde i den kliniske del af uddannelsen.

Fleksibilitet

Efter det første semester er det muligt at skifte fra e-læringsuddannelsen til ordinær uddannelse. Det giver dig maksimal frihed til at sammensætte dit uddannelsesforløb, så det matcher dine behov her og nu! Et skift mellem e-læringsuddannelsen og ordinær uddannelse vil altid ske efter samråd med uddannelsen.

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Praktikken foregår på de laboratoriemedicinske afdelinger på Region Sjællands sygehuse

Tilstedeværelse

Uddannelsen er struktureret, så der er en vekselvirkning mellem forløb, hvor du arbejder hjemme og seminarer, hvor du er til stede på uddannelsesinstitutionen. Seminarerne ligger ca.
hver anden uge og er á 1-3 dages varighed.

Cxense Display