Del

Er du klar?

Gør dig helt klar til at sende en ansøgning til bioanalytikeruddannelsen

Læs nedenstående 10 udsagn igennem. Hvis du er enig i udsagnene og uddybningerne, er du helt klar til at sende din ansøgning.

Er du stadig i tvivl, skal der måske mere til, for at du kan blive helt klar på dit valg af uddannelse.

Hvorfor ikke kontakte studenterambassadørerne fra bioanalytikeruddannelsen?

De er helt almindelige studerende, der gerne fortæller om deres studie og hverdag på Absalon.

Se mere : Mød os om dit uddannelsesvalg

Jeg er klar til at prioritere min uddannelse og deltage aktivt på et fuldtidsstudie, hvor det forventes, at jeg arbejder med det faglige stof blandt andet gennem prøver i laboratoriet

Et fuldtidsstudie fylder cirka 42 timer om ugen. Det handler både om at deltage i undervisningen, forberedelse til teori og praktik, arbejde i grupper og øve sig på færdigheder ved at deltage i laboratorieøvelser igennem hele studiet.

Jeg er indstillet på en uddannelse, hvor en stor del af af uddannelsen foregår i tæt fysisk kontakt med patienter

En del af bioanalytikerens rolle er netop patientkontakten, når du tager fx. blodprøver, vævsprøver, lægger EKG på en nøgen overkrop og vejleder i behandling. Ca. ⅓ del af uddannelsen vil være praktikophold på fx et sygehus i den kortærmede bioanalytikeruniform og med en høj grad af patientkontakt.

Jeg vil tage en naturvidenskabelig uddannelse, hvor jeg også arbejder tæt på og sammen med andre mennesker

Bioanalytikeruddannelsen foregår langt fra alene i laboratoriet. Du vil arbejde tæt sammen med dine medstuderende, ikke mindst i gruppearbejde, hvor der kan være obligatorisk mødepligt. Samtidig vil du komme til at møde patienter og borgere, nogle i en rigtig svær situation med bekymringer om hvad de prøver, du tager kan vise af alvorlige eller mindre alvorlige sygdomme.

Jeg er opmærksom på, at studiet vil indeholde meget biologi understøttet af kemiske færdigheder.

Se også adgangskrav til uddannelsen.

Jeg er indstillet på, at der kan være transport i forbindelse med praktik, fordi uddannelsen har praktiksteder i det meste af Region Sjælland

Uddannelsen garanterer praktikpladser i Region Sjælland, hvor vi servicerer regionens sygehuse. Vi gør os altid umage med at finde praktikpladser, der tager hensyn til din bopæl. Det kan desværre ikke garanteres, og du skal derfor være indstillet på transport rundt i vores region med fx en mødetid kl. 7.30, når du er i praktik. 

Jeg er klar på en uddannelse, hvor jeg arbejder med blod, vævs- og sekretprøver fra menneskekroppen

Er du ved at besvime, når du ser blod, eller væmmes du ved tanken om prøver af fx fæces og urin, så er det ikke sikkert bioanalytikeruddannelsen er den rette.

Jeg er indstillet på, at en væsentlig del af den faglige litteratur er på engelsk, da udvalget af fagbøger og forskningsartikler på dansk er begrænset

International forskning publiceres primært på engelsk - så det er en forudsætning for faglig dygtiggørelse, at man kan arbejde med engelske tekster. Ligeledes vil flere lærebøger være på engelsk.

Jeg ønsker en uddannelse med forskellige karrieremuligheder efter endt uddannelse

Som færdiguddannet bioanalytiker kan du både få job i det offentlige og i det private. I det offentlige (ca. 75%) er det primært ansættelse på sygehuse (ca. 60 % af de offentlig ansatte bioanalytikere) med mere eller mindre patientkontakt afhængig af funktion. På det private arbejdsmarked kan det fx være ansættelse i medicinalvirksomheder.

Jeg er indstillet på at aflevere skriftlige opgaver og projekter

Uddannelsen kræver, at du behersker dansk på et højt niveau såvel skriftligt som mundtligt.

Jeg har lyst til at være en aktiv del af et spændende studiemiljø, hvor jeg får indsigt i mig selv, i andre mennesker - både raske og syge.

Et godt studiemiljø skabes blandt andet af dig som studerende. På bioanalytikeruddannelsen på Absalon har vi tradition for at hjælpe hinanden, være tæt på hinanden og ikke mindst være fælles om at skabe vores faglige såvel som sociale studiemiljø