Del

Enzymteknologi (2020)

Kursusansvarlig

Samuel McEwen Walsh

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurset Biokemi anbefales.  

Formål

Formålet med kurset er at bibringe de studerende en forståelse af enzymer, som de produceres og anvendes i den bioteknologiske og kemiteknologiske industri.

Indhold

 • Klassifikation af enzymer
 • Enzymkinetik
 • Indvirkningen af pH, temperatur, ionstyrke, inhibitorer mv på hastigheden af en enzymkatalyseret reaktion
 • Enzymstabilitet
 • Enzymproduktion og –oprensning
 • Anvendelse af enzymer i opløsning
 • Anvendelse af immobiliserede enzymer

Kursets laboratoriedel (svarende til 1,5 ECTS) skal gennem praktiske øvelser forankre forståelsen for enzymkatalyserede procestrin og reaktioner i industriel sammenhæng. 

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Beskrive vigtige tekniske anvendelser af industrielle enzymer
 • Beskrive principperne bag brug af hhv. opløst og immobiliseret enzym i batch reaktioner eller reaktorer og evaluere fordele og ulemper ved de to teknikker

Færdigheder

 • Forklare virkningen af temperatur og pH på enzymstabilitet og på hastigheden af enzymkatalyserede reaktioner
 • Anvende Michaelis-Menten-baseret enzymkinetik til beregning af reaktionshastighed
 • Redegøre for strategierne for en enzymoprensning

Kompetencer 

 • Klassificere et enzym i overensstemmelse med de internationale regler herfor
 • Beregne enzymkinetiske parametre, Vmax og Km, ud fra eksperimentelle data
 • Beregne og forklare indflydelsen af enzymatiske inhibitorer på hastighed og udbytte
 • Analysere og evaluere eksperimentelle enzymkinetiske data fra videnskabelig litteratur 

Undervisningsform

Holdundervisning og laboratorieøvelser.

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Deltagelse i laboratorieøvelser samt godkendelse af afleveringsopgaver i forbindelse med disse.

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige. 

Prøve og hjælpemidler

Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Lærebøger, noter, laboratorierapporter og regne-/matematikprogram. Ingen internetadgang. 

Prøveformen ved et 3. prøveforsøg kan adskille sig fra det ovenfor beskrevne.

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen