Del

Økonomi

Grunduddannelserne hos Professionshøjskolen Absalon er uden brugerbetaling (dvs. statsfinansieret) gratis og SU-berettigede. Du skal dog beregne omkostninger til bøger, print, fotokopier og andre studiematerialer samt transport til og fra praktik. Omkostningerne ligger på ca. 4.000-5.000 kr. pr. semester.

Derudover har du behov for at have adgang til internet, da informationer, undervisningsmaterialer mv. ligger på nettet.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Du har mulighed for at søge SU under din uddannelse. Du finder mere information om SU på www.su.dk, hvor du også kan søge om SU online.
Derudover kan du også kontakte studieservicecentret på dit kommende uddannelsessted.

Uddannelsesstedet er forpligtiget til at indberette til SU-styrelsen, om du er studieaktiv, hvilket er forudsætningen for tildeling af SU.

Transportrabat

Har du brug for offentlig transport frem og tilbage til dit uddannelsessted og er du godkendt til SU, kan du søge om et ungdomskort til den kollektive trafik.

Med kortet får du:

  • Et periodekort hvor du frit kan rejse mellem hjem og skole.
  • Et periodekort til fri kørsel i den kollektive trafik inden for det takstområde du bor i- alle ugens dage.
  • Et rabatkort til kørsel med kollektiv trafik til børnetakst i de øvrige takstområder af Danmark.
  • 25-50 pct. rabat på togrejser, der krydser takstområder.

Bestil ungdomskortet her

Hurtig indgang til SU

Oplysninger og ansøgningsskema findes på SU-styrelsens hjemmeside www.su.dk.

SU-vejleder

Kontakt en af vores SU-vejledere, hvis du har spørgsmål til ansøgning om SU

SU

Skat og SU

SKAT har gjort det nemmere for dig at få styr på din skat, når du starter på SU, får job, søger legater og meget mere. Bliv klogere på skatten på skat.dk/unge.