Del

Er du klar til at læse til diplomingeniør i bioteknologi?

Drømmer du om at blive ingeniør? 

Vi har herunder samlet de vigtigste punkter, du skal kende, inden du søger ind på ingeniøruddannelsen.

På diplomingeniøruddannelsen hos Absalon Engineering tager vi det som en selvfølge, at du synes kemi og bioteknologi er spændende og sjovt. 

Men studiet som biotekingeniør er meget andet end kemi og bioteknologi, og det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i nedenstående udsagn.  

Du synes, matematik er spændende

Matematik er en stor del af studiet og foruden fag som Matematik, Statistik og Matematisk modellering, fylder matematikken også meget i andre fag og derfor vil du skulle bruge din lærte matematiske viden i flere kurser og gennem hele uddannelsen.  

Du vil lære at sætte matematikken i relevant kontekst med bioteknologiske problemstillinger og du vil skulle bruge matematikken til at løse tekniske problemer. 

Matematikken foregår både på papiret, men også ved brug af softwareprogrammer herunder f. eks. Excel og Python.

 

 

Du vil gerne lære at programmere

På ingeniørstudiet bruger vi forskellige softwareprogrammer allerede fra første semester herunder f.eks. Excel, Python, og instrumentsoftware. Vi forventer ikke, at du kan programmere, når du begynder på studiet, men du skal være klar til at lære et nyt ”sprog” både fagligt og teknisk. 

Dette stiller nogle krav til din PC. En god bærbar med velfungerende internetforbindelse er vigtig, og den må gerne være af nyere dato, så den kan køre det nyeste Windows. Vi anbefaler ikke at bruge Mac, Chromebooks eller tablets. 

Softwareprogrammer samt fri Wi-Fi på campus stilles til rådighed gennem hele uddannelsen. 

Du er indstillet på, at engelsk er en del af din hverdag

Absalon Engineering er et internationalt miljø og derfor, og selvom du evt. læser til diplomingeniør i bioteknologi på dansk, vil størstedelen af dine undervisningsmaterialer og en del af undervisningen samt visse prøver være på engelsk. 

Forskningsresultater inden for ingeniørfaget publiceres primært på engelsk, så det er en forudsætning for faglig dygtiggørelse, at du kan arbejde med engelske tekster. Det skal understreges at alle lærebøger er på engelsk under hele studiet.

Desuden vil en stor del af dine studiekammerater fra andre klasser og årgange, ligesom dig, have engelsk som 2. sprog.

Du er klar til at lægge mange timer i dit studie og dine projektgrupper

En diplomingeniøruddannelse er et fuldtidsstudie. På Absalon forventer vi derfor en arbejdsbelastning på mindst 41 timer om ugen. Dette dækker undervisningsaktiviteter, forberedelse, projektarbejde, laboratoriearbejde og virksomhedsbesøg. Du skal forvente, at de næste 3,5 år vil kræve hårdt arbejde og mange timers tilstedeværelse på campus. På en normal uge vil du ofte have skemalagte aktiviteter hver dag og som minimum 20 lektioner. 

Mange studerende vælger at have et fritidsjob ved siden af studiet, som de bruger 8-12 timer om ugen på. 

Vi anbefaler, at du tager aktiv del i og selv er med til at etablere en studiegruppe, imens du studerer. Denne gruppe vil være ud over de obligatoriske projekt- og laboratoriegrupper, som bliver fastsat fra os på uddannelsen. 

 

Du vægter høj faglighed og praktisk problemløsning højt i dit valg af uddannelse

På Absalon går vi op i høj faglighed, og vi forventer, at vores studerende gør det samme. Den høje faglighed kan ikke stå alene, og derfor vil den altid blive koblet med noget praktisk og anvendelsesorienteret. 

Høj faglighed kræver, at du kan se dig selv i følgende:

  • Du er grundig
  • Du er kvalitetsbevist 
  • Du fordyber dig i detaljen
  • Du kan godt lide at arbejde hårdt for at nå dine mål

Du vil gerne være fremtidens problemløser

Du kan se dig selv på en uddannelse, hvor du arbejder aktivt med ingeniørfaglige projekter, der er tæt knyttet til den bioteknologiske produktionsindustri inden for bl.a. pharma, fødevarer eller bæredygtig energi.

På Absalon arbejder vi tæt sammen med nogle af verdens største bioteknologiske virksomheder, der ligger i og omkring Biotekbyen Kalundborg. Vi sætter en stor ære i at uddanne jer til det arbejdsmarked, som du skal ud og være en del, og som står præcis og efterspørger medarbejdere med denne uddannelsesprofil. Derfor er uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi også mere end matematik, kemi og bioteknologi. Gennem især projektforløbene lærer du om samarbejde, kommunikation, projektledelse osv. Dermed er du helt klar til at løse fremtidens tekniske udfordringer, når du er færdiguddannet fra os.