Del

Adgangskrav til diplomingeniør i bioteknologi

Læs på dansk eller engelsk i Kalundborg

Uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi optager hvert år studerende til studiestart 1. september. Falder den 1. i en weekend, er der studiestart den førstkommende mandag.

Kvote 1

For at kunne søge om optagelse gennem kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Med: 

 • Matematik på A-niveau
 • Fysik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau
 • Kemi på B-niveau eller Bioteknologi på A-niveau 

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler som supplering

Sprogkrav på den engelske Diplomingeniør i Bioteknologi

Ansøgere der ønsker at søge om optagelse på det engelske udbud af Diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi, skal opfylde kravet om Engelsk på B-niveau bestået med minimum 3,0 uden oprunding. Kravet kan også opfyldes med Engelsk på A-niveau bestået med minimum 2,0 uden oprunding.

Hvis du ikke kan opfylde sprogkravet via din gymnasiale eksamen, kan du opfylde det ved at gennemføre og bestå en af følgende internationale engelske tests:

·        TOEFL med en testscore på minimum 83

·        IELTS med en testscore på minimum 6,5

Testresultatet må ikke være ældre en 2 år ved ansøgningsfristen.

Du kan læse mere om disse tests og hvordan man tilmelder sig via deres hjemmesider:

·        TOEFL

·        IELTS

Kvote 2

For at kunne søge optagelse gennem kvote 2 skal du have:

 • En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på.

eller

 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  Med:
  • Matematik på A-niveau
  • Fysik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau
  • Kemi på B-niveau eller Bioteknologi på A-niveau

eller

 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen med fag og niveauer svarende til Matematik A og Fysik B eller Geovidenskab A og Kemi B eller Bioteknologi A 
  – er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her.  

eller

 • Andet adgangsgrundlag
  Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler som supplering.

 

 

I kvote 2 vægtes følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet fra en gymnasial eksamen
 • Relevante fag på C-A-niveau med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskala): Biologi, Bioteknologi, Engelsk, Fysik, Geovidenskab, Kemi, Matematik, Teknologi, Teknikfag – byggeri og energi, Teknikfag – proces, levnedsmiddel og sundhed
 • Karakter på 7 eller derover i den store skriftlige opgave eller studieretningsprojekt fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen
 • Karakter på 7 eller derover på adgangskursus til ingeniøruddannelserne
 • Relevant erhvervsarbejde eller værnepligt minimum 15 timer pr. uge/minimum 2 måneder
 • Andre uddannelsesaktiviteter over gymnasialt niveau
 • Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester
 • Relevant kursus, grundforløb, eller anden relevant aktivitet minimum 1 måned
 • Relevant praktik minimum 1 måned
 • Højskole fagrelevant studieretning minimum 4 måneder
 • Relevant frivilligt ulønnet arbejde

Motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da den ikke vægtes.

Vurdering i kvote 2 foretages på baggrund af en helhedsvurdering, hvor ansøgerens samlede opfyldelse af adgangskrav og udvælgelseskriterier vurderes.

Vi anbefaler at alle kvalifikationer og erfaring som ønskes medtaget i vurderingen, udfyldes på de tilgængelige felter på ansøgningsskemaet - punkt 9 og frem, under oprettelse af ansøgning på www.optagelse.dk. Fordelen ved at skrive kvalifikationer og erfaringer direkte på din ansøgning, er at du skriver under på en Tro og Loveerklæring.

Vi anbefaler desuden at du vedlægger dokumentation for de kvalifikationer og erfaringer som du har udfyldt på ansøgningen, særligt i forhold til vores vurdering af relevans samt i forhold til vurdering af obligatorisk merit. 

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter der indgår i din kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.

Vi anbefaler dog at du medsender al den dokumentation, som du ønsker at blive vurderet ud fra. Når vi modtager din ansøgning og dokumentation vurderer vi det medsendte, så du stilles bedst muligt.

Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være uploadet sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk seneste den 15. marts kl. 12.00. Kun aktiviteter der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart. Vi anbefaler at du udfylder disse aktiviteter på ansøgningen inden 15. marts.

Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2

Den fastsatte kvotefordeling er for kvote 1: 65% og kvote 2: 35%.

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli, kl.12.00

Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


Kvote 2: 15. marts, kl. 12.00

Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.


Læs mere her om optagelse og adgangskrav

Kontakt Optagelsen

Optagelsen på Professionshøjskolen Absalon
Tlf. 7248 1010

Telefonen er åben

Mandag: 10-12 og 13-15
Tirsdag: 10-12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 13-15
Fredag: Lukket
Mail: optagelse@pha.dk

Opfylder du ikke et eller flere fagkrav?

Har du en gymnasial eksamen eller skal søge om optagelse med særlig tilladelse og mangler kompetencer i matematik, fysik eller kemi? 

Læs mere om supplering her