Del

Betinget kvalificeret

Opfylder du ikke adgangskravet ved ansøgningsfristen 5. juli, kan du i nogle tilfælde blive vurderet betinget kvalificeret til optagelse. Hvis du bliver vurderet betinget kvalificeret betyder det, at din ansøgning behandles, som hvis du opfyldte adgangsgrundlaget og din ansøgning medtages derfor på lige fod med andre ansøgere.

Du skal i din ansøgning oplyse at du er i gang med dit adgangsgrundlag. Dette skal dokumenteres med f.eks. kvitteringer for at du er tilmeldt supplering eller en underskrevet protokol med foreløbige resultater. Du skal altid oplyse hvornår du forventer at afslutte.

Søger du om optagelse med en eksamen hvor resultaterne foreligger mellem 5.-10. juli, kan du henvende dig hos optagelsen som kan undersøge muligheden for om du kan få en ny afleveringsfrist.

Betinget optaget

Hvis du tilbydes betinget optagelse, bliver det på betingelse af, at du senest 14 dage efter studiestart kan dokumentere opfyldelsen af adgangsgrundlaget. Hvis ikke du består den eksamen du er optaget på betingelse af, får du afslag på optagelse.

Dette i henhold til §10 i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 97 af 25/01/2021

Det er ikke muligt at blive betinget optaget på fysioterapeutuddannelsen

Læs mere om de generelle og specifikke adgangskrav til alle vores uddannelser.