Del

Betinget kvalificeret

Hvis du ved ansøgningsfristen 5. juli mangler at opfylde dele af dit adgangsgrundlag, kan du i  nogle tilfælde blive vurderet betinget kvalificeret til optagelse. Hvis du bliver vurderet betinget kvalificeret betyder det, at din ansøgning behandles, som hvis du opfyldte adgangsgrundlaget og din ansøgning medtages derfor på lige fod med andre ansøgere.

Hvis du tilbydes optagelse, bliver det på betingelse af, at du senest 14 dage efter studiestart kan dokumentere opfyldelse af adgangsgrundlaget.

Dette i henhold til § 6 i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 1495 af 11/12/2017.

Det er ikke muligt at blive betinget kvalificeret på Fysioterapeutuddannelsen

Kvote 1

Gymnasial eksamen
Hvis du søger om optagelse med en dansk gymnasial eksamen, kan du ikke blive vurderet betinget kvalificeret på den fulde eksamen. Det betyder, at du skal kunne dokumentere en afsluttet eksamen med gennemsnit via www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Søger du om optagelse med en International Baccalaureate eller anden international eksamen, hvor resultaterne foreligger mellem 5-10. juli, kan du henvende dig hos Optagelsen, som kan undersøge muligheden for om du kan få en ny afleveringsfrist.

Søger du med en EUX skal dokumentation for den gymnasiale eksamen dokumenteres inden 5. juli.

Afslutter du suppleringsfag efter 5. juli?
Det er muligt at du kan blive vurderet betinget kvalificeret på et suppleringsfag, som følges for at opfylde et specifikt fagkrav. Det forudsættes, at din gymnasiale eksamen er afsluttet og at du har en eksamenskvotient. Suppleringsfaget skal bestås og dokumenteres senest 14 dage efter studiestart.

Kvote 2

Fagpakker (4-5 gymnasiale enkeltfag)
Det er ikke muligt at blive vurderet betinget kvalificeret på en gymnasial fagpakke. Det betyder at du skal bestå og dokumentere alle fag i en fagpakke via www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Afslutter du en EUD efter 5. juli?
For dig som afslutter din adgangsgivende EUD efter 5. juli, men inden studiestart 1. september, er det muligt at blive vurderet betinget kvalificeret. Det er en forudsætning at du inden ansøgningsfristen 5. juli via www.optagelse.dk kan dokumentere en attest, hvorpå det fremgår at du har gennemført alle dine skoleperioder og kun mangler at færdiggøre den sidste praktik.

Hvis du afslutter din adgangsgivende EUD i december eller januar, men inden studiestart 1. februar, har du mulighed for at blive vurderet betinget kvalificeret, hvis du søger om optagelse på de ledige pladser, som udbydes til vinter. Det betyder, at du som afslutter din EUD i december/januar ikke kan søge om optagelse i hovedoptaget, som løber fra 1. februar-15. marts.

Det er en forudsætning at du inden ansøgningsfristen (annonceres senere) kan dokumentere en attest, hvorpå det fremgår at du har gennemført alle dine skoleperioder og kun mangler at færdiggøre den sidste praktik.

 

 

Læs mere om de generelle og specifikke adgangskrav til vores elleve uddannelser.
Cxense Display