Del

Dispensation

Individuel kompetencevurdering - IKV
Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til uddannelsen, kan du søge om en individuel kompetencevurdering.

Realkompetencevurdering – RKV
Hvis du ikke opfylder de fagspecifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation fra disse, hvis du har andre kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Det er nødvendigt, at du kan dokumentere disse kvalifikationer i forbindelse med dispensationsansøgningen. Du vil normalt kun kunne få dispensation fra de specifikke adgangskrav efter en realkompetencevurdering fra VUC, som kan anses for at være på eller over det krævede niveau.
Kontakt www.VUC.dk for nærmere information vedrørende en realkompetencevurdering.

Kompetencebeviser
Hvis du ikke opfylder de fagspecifikke adgangskrav, fx hvis du har dumpet faget på et højere niveau end uddannelsen kræver, kan du kontakte den skole, hvor din eksamen er afsluttet, og bede om en attestation for at faget anses for bestået på det krævede niveau til uddannelsen.

Dispensation for gennemført kandidatuddannelse
Hvis du har gennemført en kandidateksamen kan du kun optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser. Du kan søge om dispensation for reglen om gennemført kandidatuddannelse, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Læs mere her

Svar på din dispensationsansøgning
Du får særskilt svar på din dispensationsansøgning/IKV, når den er færdigbehandlet, men endeligt svar på din ansøgning om optagelse får du først den 28. juli.

Krav til dokumentation - kvote 2

  • dokumentation for adgangskrav skal være modtaget senest den 5. juli, kl. 12:00
  • dokumentation for udvælgelseskriterier skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12:00 
  • dokumentation til Individuel Kompetencevurdering (IKV) skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12:00
  • dokumentation til dispensation for kandidatregel, skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12.00. 

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – skolebaggrund, erhvervserfaring, højskoleophold, udlandsophold m.m.

Der er forskellige krav til optagelse på de enkelte uddannelser, så husk at tjekke adgangskravene og hvilke kvalifikationer/aktiviteter der bliver lagt vægt på, på den uddannelse du søger.

Eksempler på dokumentation kan være:

  • Dokumentation for adgangsgrundlaget altså dit eksamensbevis samt evt. beviser for beståede enkeltfag.
  • Dokumentation for erhvervsarbejde i form af arbejdsgivererklæringer (kan hentes på www.optagelse.dk), med perioden for ansættelse samt det ugentlige timetal.
  • Dokumentation for de aktiviteter, du ønsker kommer med i betragtning til din ansøgning f.eks. højskolebevis, udlandsophold (f.eks. kopi af dine stempler i dit pas, kopi af flybilletter, kopi af sprogskolebevis), frivilligt arbejde med perioden for ansættelse m.m.
  • Bevis for optagelse og beståede eksaminer, hvis du har været optaget på andre videregående uddannelser.

Såfremt du i din ansøgning har oplyst om aktiviteter, der vægtes i  Professionshøjskolen Absalon’s udvælgelseskriteriet, og ikke har fremsendt dokumentation for disse, kan du blive bedt om at fremvise dokumentation for gennemførelsen inden for få dage efter aktivitetens afslutning.

Vær opmærksom på, at de oplysninger, du angiver i din ansøgning, er korrekte, da du underskriver med din NemID under straffeansvar.

Læs mere om de generelle og specifikke adgangskrav til alle vores uddannelser.