Del

Genindskrivning - hvis du tidligere været optaget på samme uddannelse

Har du tidligere været optaget på samme uddannelse som du nu søger om optagelse på, skal du være opmærksom på de muligheder som du har for at blive indskrevet på uddannelsen igen og de regler som er gældende.

Fristen for at søge optagelse på en uddannelse, som du tidligere har været optaget på er den 15. juni (Det gælder uanset årsagen til at du stoppede på uddannelsen)

Hvorfor skal jeg søge inden 15 juni? Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, som du nu ønsker optagelse på, skal det undersøges, om du kan indskrives på uddannelsen igen. Det er derfor nødvendigt med god tid til sagsbehandlingen, så vi sikrer at din ansøgning behandles bedst muligt.

I forbindelse med din eventuelle indskrivning på uddannelsen på ny, kan du have brug for at søge om dispensation. Dette følger af §§ 37-38 i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 211 af 27/02/2019.

Du skal være opmærksom på følgende forhold:

Jeg har selv udskrevet mig af uddannelsen
Hvis du selv har udskrevet dig af uddannelsen, skal det undersøges, om du har mulighed for at gennemføre uddannelsen inden for normeret tid. Hvis du ikke har det, skal du have dispensation til forlængelse af din studietid.

OBS! Der skal være gået 5 måneder fra din sidste indskrivning på uddannelsen er ophørt, til du kan indskrives på uddannelsen igen.

Vi vil kontakte dig med information om, hvad du skal gøre for at søge dispensation, hvis det er nødvendigt for dig.

Jeg er udskrevet som følge af prøveforsøg eller reglerne for uddannelsen
Hvis du tidligere er udskrevet som følge af opbrugte prøveforsøg eller reglerne for uddannelsen, kan du kun indskrives på ny, hvis du kan redegøre for at du har væsentligt forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Vi vil kontakte dig med information om, hvad du skal gøre for at søge dispensation, hvis det er nødvendigt for dig.

Jeg har gennemført 1. studieår eller mere

Hvis du har gennemført 1. studieår af den uddannelse, som du søger om optagelse på, skal det undersøges, om du kan genindskrives direkte på uddannelsen. Hvis du kan genindskrives på uddannelsen, skal du ikke søge gennem optagelse.dk og den koordinerede tilmelding. Hvis du mener dette er relevant for dig, skal du udfylde ansøgningsskemaet og aflevere det på det campus, som du ønsker genindskrivning på.

Hvis du tidligere er udskrevet af uddannelsen som følge af opbrugte prøveforsøg eller reglerne for uddannelsen eller du ikke kan gennemføre uddannelsen på normeret tid, skal du have dispensation for at kunne blive genindskrivning. Du vil modtage information om, hvad du skal gøre, hvis dette er tilfældet for dig.

Ansøgningsskema til genindskrivning

Cxense Display