Del

Obligatorisk merit

Når du søger om optagelses til videregående uddannelse i Danmark, er uddannelsesinstitutionen forpligtet til at udbyde obligatorisk merit.

Det betyder, at såfremt du tilbydes en studieplads, vil vi automatisk vurdere din fremsendte ansøgning, med henblik på merit.

For at kunne behandle din ansøgning i forhold til merit, er det vigtigt at du sammen med din ansøgning, indsender dokumentation for tidligere beskæftigelse og/eller gennemført uddannelsesforløb, også selvom det ikke, har betydning for din optagelse.

Dette er i henhold til Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 18, ”Ansøgeren skal oplyse om beskæftigelse og beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme uddannelsesniveau”.

Læs mere om:

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål om ansøgning, optagelse, SU og studiestart