Del

Udvælgelseskriterier

Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12.00

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter, der indgår i en kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.

Kun aktiviteter, der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Såfremt du i din ansøgning har oplyst om aktiviteter, der vægtes i Professionshøjskolen Absalon’s udvælgelseskriteriet, og ikke har fremsendt dokumentation for disse, kan du blive bedt om at fremvise dokumentation for gennemførelsen inden for få dage efter aktivitetens afslutning.
Vær opmærksom på, at de oplysninger, du angiver i din ansøgning, er korrekte, da du underskriver med din NemID under straffeansvar.

En motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da denne ikke vægtes.

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål om ansøgning, optagelse, SU og studiestart