Del

Kvote 1

Her bliver du alene optaget på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen

Fristen for at søge optagelse gennem kvote 1 er den 5. juli, kl. 12.00.

For at kunne søge en studieplads gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • EUX
  • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF) 
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

Hvis du har bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage enkeltfag.

Husk at tjekke adgangskravene på den uddannelse, du søger ind på, da nogle af vores uddannelser kræver visse fag på bestemte niveauer.

Læs mere om de generelle og specifikke adgangskrav til alle vores uddannelser.

Krav til dokumentation

I kvote 1 bliver du udelukkende vurderet på dit eksamensgennemsnit, og du skal derfor sørge for at uploade dit adgangsgivende eksamensbevis og evt. bevis for beståede enkeltfag

Din dokumentation skal være modtaget senest den 5. juli, kl. 12:00

Standby

Søger du en standby-plads er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i konsekvenserne af at vælge standby. Fx hvis du har ønsket en standby-plads på din 2. prioritet og bliver optaget på en standby-plads, vil du ikke blive prøvet på dine eventuelle øvrige prioriter.

Standby er et ventelistesystem. Ansøgere, der opfylder adgangskravene, men som ikke umiddelbart kan tilbydes en studieplads, kan i stedet tilbydes en standby-plads. Hvis du får tilbudt en standby-plads, står du på venteliste til en studieplads. Hvis uddannelsesstedet får plads på uddannelsen, vil de tilbyde dig en studieplads allerede i år. Hvis uddannelsesstedet ikke får en plads på uddannelsen i år, vil de tilbyde dig et tilsagn om en studieplads næste år.