Del

Kvote 2

Fristen for at søge optagelse gennem kvote 2 er den 15. marts, kl. 12.00.

Denne dato gælder ved ansøgning i hovedoptagelsen via www.optagelse.dk – der vil være særskilte ansøgningsfrister i kvote 2 ved vores efteroptagelser af ledige pladser.

Optagelsen gennem kvote 2 er for dig, som:

 • Opfylder adgangskravene i kvote 1, men ikke har tilstrækkelig adgangskvotient til at blive optaget i kvote 1, og derfor vil vurderes på yderligere kvalifikationer som f.eks. erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold m.m.
 • Ikke har en gymnasial eksamen, men som opfylder andre adgangskrav.
 • Hvis du skal søger om genoptagelse. Du søger om genoptagelse, hvis du søger om optagelse på en uddannelse, som du tidligere har været optaget på
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen

Søger du optagelse gennem kvote 2, skal du tjekke adgangskravene for den uddannelse, du ønsker optagelse på. Under hver uddannelse fremgår det også, hvilke kvalifikationer/kompetencer der bliver vægtet i prioriteringen af kvote 2 ansøgningerne.

Krav til dokumentation - kvote 2

 • dokumentation for adgangskrav skal være modtaget senest den 5. juli, kl. 12:00
 • dokumentation for udvælgelseskriterier skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12:00 
 • dokumentation til Individuel Kompetencevurdering (IKV) skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12:00
 • dokumentation til dispensation for kandidatregel, skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12.00. 

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – skolebaggrund, erhvervserfaring, højskoleophold, udlandsophold m.m.

Der er forskellige krav til optagelse på de enkelte uddannelser, så husk at tjekke adgangskravene og hvilke kvalifikationer/aktiviteter der bliver lagt vægt på, på den uddannelse du søger.

Eksempler på dokumentation kan være:

 • Dokumentation for adgangsgrundlaget altså dit eksamensbevis samt evt. beviser for beståede enkeltfag.
 • Dokumentation for erhvervsarbejde i form af arbejdsgivererklæringer (kan hentes på www.optagelse.dk), med perioden for ansættelse samt det ugentlige timetal.
 • Dokumentation for de aktiviteter, du ønsker kommer med i betragtning til din ansøgning f.eks. højskolebevis, udlandsophold (f.eks. kopi af dine stempler i dit pas, kopi af flybilletter, kopi af sprogskolebevis), frivilligt arbejde med perioden for ansættelse m.m.
 • Bevis for optagelse og beståede eksaminer, hvis du har været optaget på andre videregående uddannelser.

Såfremt du i din ansøgning har oplyst om aktiviteter, der vægtes i  Professionshøjskolen Absalon’s udvælgelseskriteriet, og ikke har fremsendt dokumentation for disse, kan du blive bedt om at fremvise dokumentation for gennemførelsen inden for få dage efter aktivitetens afslutning.

Vær opmærksom på, at de oplysninger, du angiver i din ansøgning, er korrekte, da du underskriver med din NemID under straffeansvar.

Læs mere om de generelle og specifikke adgangskrav til alle vores uddannelser.

Standby

Søger du en standby-plads er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i konsekvenserne af at vælge standby. Fx hvis du har ønsket en standby-plads på din 2. prioritet og bliver optaget på en standby-plads, vil du ikke blive prøvet på dine eventuelle øvrige prioriter.

Standby er et ventelistesystem. Ansøgere, der opfylder adgangskravene, men som ikke umiddelbart kan tilbydes en studieplads, kan i stedet tilbydes en standby-plads. Hvis du får tilbudt en standby-plads, står du på venteliste til en studieplads. Hvis uddannelsesstedet får plads på uddannelsen, vil de tilbyde dig en studieplads allerede i år. Hvis uddannelsesstedet ikke får en plads på uddannelsen i år, vil de tilbyde dig et tilsagn om en studieplads næste år.