Del

Selvbetalt uddannelse

Hvis du ikke har ret til statsfinansieret videregående uddannelse i Danmark, kan du søge om optagelse som selvbetalende studerende.

Du har ikke ret til fri statsfinansieret videregående uddannelsen, hvis du er er statsborger fra et land uden for EU/EØS og ikke har en opholdstilladelse, som giver ret til gratis uddannelse*.

Du kan i stedet søge om optagelse som selvbetalende ansøger. Hvis du tilbydes optagelse, skal du selv betale for din uddannelse og din optagelse er i første omgang betinget af at du betaler for 1. semester inden studiestart.

Som selvbetalende ansøger skal du opfylde de samme adgangskrav som andre ansøgere. Bemærk krav om danskkundskaber svarende til Dansk på A-niveau for ansøgere, som er statsborgere i et land uden for Norden.

Du er underlagt de samme regler som andre ansøgere og du modtager som andre ansøgere, svar på din ansøgning ultimo juli.

Du vil modtage særskilt information om priser og betaling, når vi har behandlet din ansøgning.

Opholdstilladelser som giver ret til gratis uddannelse
Opholdstilladelser med ret til permanent ophold giver i udgangspunktet ret til gratis uddannelse. Det samme gør sig gældende for midlertidige opholdstilladelser med mulighed for varigt ophold.

Siden 2019 giver også en række midlertidige opholdstilladelser i udgangspunktet ret til gratis uddannelse. Det drejer sig om opholdstilladelser udstedt i henhold til Udlændingelovens § 7 stk. 1 og 2, § 8 stk. 1 og 2 samt § 9 stk. 1 eller § 9c stk. 1 som følge af familiemæssig tilknytning jf. § 7 stk 1 eller 2 eller § 8 stk. 1 eller 2.

Der skal afleveres dokumentation for opholdstilladelsen, for at vi kan vurdere om der er ret til gratis uddannelse. Særligt for de midlertidige opholdstiladelser er det nødvendigt at dokumentere afgørelsesbrevet fra Udlændingestyrelsen hvor det fremgår i henhold til hvilke paragraffer opholdstilladelsen er udstedt.

Pris/semester

UddannelserDKKEURO
Administrationsbachelor27.4183.656
Bioanalytiker40.6135.415
Ergoterapeut41.1755.490
Ernæring og sundhed27.4183.656
Fysioterapeut 41.1755.490
Leisure Management  27.4183.656
Lærer33.1594.421
Pædagog22.1952.959
Socialrådgiver27.4183.656
Sygeplejerske33.0534.407
Diplomingeniør i bioteknologi43.2325.764
Diplomingeniør i maskinteknologi43.2325.764

Alle priser er gennemsnitspriser og er vejledende.
Omregning til Euro vil være afhængig af gældende dagskurs.