Del

Udenlandsk eksamen

Har du en udenlandsk eksamen, skal du søge inden 15. marts klokken 12.

Du kan få information om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen på Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Under udenlandsk eksamen hører også International Baccalaureate (IB), enten den er taget i Danmark eller i udlandet.

Vurdering af udenlandsk eksamen
Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, inden du søger. Ansøgning til vurdering af udenlandsk eksamen hos Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Er du i tvivl om din eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen, er der hjælp at hente. Du kan undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamenshåndbogen. Eksamenshåndbogen er opdelt efter lande, så det er nemt at tjekke.

Ved ansøgere, der har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, og som samtidig har behov for opholdstilladelse i forbindelse med uddannelsesopholdet, foretager den enkelte uddannelse en konkret vurdering af hver enkelt ansøger

Krav til dokumentation - kvote 2

  • dokumentation for adgangskrav skal være modtaget senest den 5. juli, kl. 12:00
  • dokumentation for udvælgelseskriterier skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12:00 
  • dokumentation til Individuel Kompetencevurdering (IKV) skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12:00
  • dokumentation til dispensation for kandidatregel, skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12.00. 

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – skolebaggrund, erhvervserfaring, højskoleophold, udlandsophold m.m.

Der er forskellige krav til optagelse på de enkelte uddannelser, så husk at tjekke adgangskravene og hvilke kvalifikationer/aktiviteter der bliver lagt vægt på, på den uddannelse du søger.

Eksempler på dokumentation kan være:

  • Dokumentation for adgangsgrundlaget altså dit eksamensbevis samt evt. beviser for beståede enkeltfag.
  • Dokumentation for erhvervsarbejde i form af arbejdsgivererklæringer (kan hentes på www.optagelse.dk), med perioden for ansættelse samt det ugentlige timetal.
  • Dokumentation for de aktiviteter, du ønsker kommer med i betragtning til din ansøgning f.eks. højskolebevis, udlandsophold (f.eks. kopi af dine stempler i dit pas, kopi af flybilletter, kopi af sprogskolebevis), frivilligt arbejde med perioden for ansættelse m.m.
  • Bevis for optagelse og beståede eksaminer, hvis du har været optaget på andre videregående uddannelser.

Såfremt du i din ansøgning har oplyst om aktiviteter, der vægtes i  Professionshøjskolen Absalon’s udvælgelseskriteriet, og ikke har fremsendt dokumentation for disse, kan du blive bedt om at fremvise dokumentation for gennemførelsen inden for få dage efter aktivitetens afslutning.

Vær opmærksom på, at de oplysninger, du angiver i din ansøgning, er korrekte, da du underskriver med din NemID under straffeansvar.

Studieprøven i dansk

Udenlandske ansøgere uden for Norden skal bestå Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge (afløser af danskprøve 2, før 2002) eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk (svarende til Dansk på A-niveau). Vi skal modtage dokumentation for bestået prøve senest den 5. juli.

Der kræves ikke studieprøven, hvis ansøgeren er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er opvokset som dansktalende. Det samme gælder ansøgere fra de nordiske lande, der har haft dansk, svensk eller norsk ved den adgangsgivende eksamen.