Del

Suppleringsforløb i matematik, fysik eller kemi

Opfylder du ikke et eller flere fagkrav for fagene:

Matematik, kemi eller fysik? 

Suppleringsforløbet er for dig, der har en gymnasial eksamen eller skal søge optagelse med særlig tilladelse og

 • Mangler et eller flere fag for at komme ind på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, diplomingeniør i maskinteknologi eller læreruddannelsen
 • Vil genopfriske dine kompetencer inden for matematik, kemi eller fysik.

Information

Hvad bliver der undervist i?
For fagligt forløb målrettet diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi:

 • Matematik (A-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)
 • Fysik (B-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)
 • Kemi (B-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)

For fagligt forløb målrettet diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi:

 • Matematik (A-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)
 • Fysik (B-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)

For fagligt forløb målrettet læreruddannelsens talentlinje SCI-TEK i Vordingborg eller naturfag i Roskilde eller Vordingborg:

 • Matematik 
 • Kemi 
 • Fysik

Et afsluttende uddannelsesfagligt projektforløb af 14 dages varighed og faglige prøver i det eller de fag, som du har meldt dig til.

Særligt for forløb for diplomingeniøruddannelser
Derudover skal du ansøge om optagelse på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi eller maskinteknologi via www.optagelse.dk (kvote 2) og vedlægge dokumentation for dit adgangsgrundlag. Når vi vurderer de indkomne ansøgninger, vil vi kontakte de ansøgere for hvem, suppleringsforløbet vil være relevant.

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen tilrettelægges som 8-ugers kurser i hvert fag samt et 2-ugers projektforløb.

Forløbet afsluttes med en prøve. Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af e-læring og fremmøde. Til fremmøde er der særligt fokus på praktisk arbejde for eksempel laboratoriearbejde i fysik og kemi.

Hvornår foregår undervisningen?
Alle kurser og prøver gennemføres fra begyndelsen af april til 01. juli 2020:

 • Kemi: E-læring og dertil fremmøde i udvalgte weekender
 • Fysik: E-læring og dertil fremmøde i udvalgte weekender
 • Matematik: E-læring og dertil fremmøde i udvalgte weekender
 • Uddannelsesfagligt projekt: E-læring og dertil fremmøde i udvalgte weekender

Hvad koster det?
Kurset finansieres af Region Sjælland og den Europæiske Socialfond og er derfor gratis.

Hvem varetager kurserne?
Kurserne udbydes under projekt Kompetencetilpasningsforløb og etableres i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC, HF & VUC Klar og HF og VUC Roskilde.

Hvornår skal jeg ansøge?
Ansøgningsfristen er overskredet. Kontakt Lene Beck Mikkelsen lbm@pha.dk hvis du er interesseret i forløbet.

Kontakt os
For spørgsmål om selve suppleringsforløbet: Jacqueline Hersing jalh@pha.dk
For spørgsmål til optagelse: optagelsesvejledning@pha.dk 

 

Det skal du vide

Suppleringsforløbet giver dig kompetencer i de nødvendige fag med fokus på det bioteknologiske fagområde, så fagene sættes i perspektiv i forhold til den uddannelse, som du forhåbentlig skal læse lige om lidt.

Forløbet er en supplering i forhold til allerede erhvervede kompetencer i fagene matematik, kemi eller fysik. Det betyder, at du ikke kan deltage i forløbet, hvis du ikke tidligere har haft matematik på B-niveau eller fysik eller kemi på C-niveau eller har kompetencer som kan sidestilles med disse.

Det er muligt at supplere matematik B-A-niveau, kemi B og fysik B. Vi anbefaler, at du maximalt følger to fag. Ud over undervisningen i fagene vil der også være et projektforløb, som forbereder dig direkte til studiet. 

Efter endt forløb for du et diplom med indeholdende prøveresultat, som beskriver de kompetencer, som du har erhvervet via forløbet. 

Du skal være opmærksom på, at suppleringsforløbet ikke giver dig et bevis på bestået gymnasiefag. Det betyder, at du ikke efter endt forløb får et bevis på det/de fag, som du har fulgt fx matematik på A-niveau.

For yderligere information om suppleringsforløbet kontakt:

Jacqueline Løvgreen Hersing
Mail: jalh@pha.dk