Del

Anvendt matematik 2 (2019)

Kursusansvarlig

Christian Møller Pedersen

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Engelsk

Kursustype

Valgkursus

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Matematik 1 og Statistik (tidligere Matematik 2) samt Matematisk modellering (tidligere Anvendt matematik 1), Teknisk kemi og Kemiske enhedsoperationer anbefales.

Formål

Computerbaserede beregningsmetoder anvendes i vid udstrækning i forbindelse med ingeniørmæssige modelleringer og analyser af komplekse fysiske, kemiske, bioteknologiske og procestekniske sammenhænge. For at kunne drage fuld nytte af disse beregningsmetoder er det vigtigt med en detaljeret viden om den teoretiske baggrund. Anvendt matematik 2 sigter mod at gøre de studerende fortrolige med den matematik, der udgør fundamentet for disse avancerede computerbaserede beregningsmetoder.

Indhold

 • Vektoranalyse
 • Partielle differentialligninger
 • En-og todimensionale bølgeligninger
 • Varmeligninger
 • Navier-Stokes ligning

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Forstå og forklare principperne bag vektoranalyse
 • Forstå og forklare principper for og anvendelse af partielle differentialligninger

Færdigheder

 • Anvende vektorfunktioner til beskrivelse af mekaniske systemers bevægelser
 • Anvende transformationer mellem dobbeltintegraler og kurveintegraler
 • Anvende transformationer mellem volumenintegraler og overfladeintegraler
 • Anvende Fourier-serier til løsning af partielle differentialligninger 

Kompetencer 

 • Omsætte fysiske forhold til en matematisk model i form af en partiel differentialligning
 • Beherske forskellige løsningsteknikker til forskellige typer af partielle differentialligninger, såvel analytiske som numeriske

Undervisningsform

Holdundervisning, podcasts og opgaveregning. 

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer.

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige. 

Prøve og hjælpemidler

Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Lærebøger, noter og matematik-/regneprogram. Ingen internetadgang.

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen