Del

Industriel symbiose

Kursusansvarlig

Kathrine Bisgaard Christensen

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Engelsk 

Kursustype

Valgkursus

Forudsætninger

Kompetencer svarende til 1.- 4. semester af uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi. Kurset Produktions- og virksomhedsledelse skal være bestået. 

Formål

En industriel symbiose er et markedsbaseret samarbejde mellem virksomheder om at udnytte biprodukter/affald fra én virksomhed som input i en anden virksomheds produktion. I en symbiose køber og sælger offentlige/private virksomheder affald/biprodukter. Virksomhederne i en symbiose har typisk økonomiske, miljømæssige og/eller udviklingsmæssig fordele ved at indgå i symbiosen.  

Formålet med kurset er at få viden om funktionelle industrielle symbioser og tilknyttede begreber samt kompetence til at vurdere en virksomheds muligheder for at indgå i en industriel symbiose ud fra en analyse baseret på parametre knyttet til økonomi, miljø og udviklingspotentialer

Indhold

Der arbejdes med eksemplariske cases på industriel symbiose. I forbindelse med casene arbejdes der med industriel symbiose i et bærdygtighedsperspektiv set ud fra de tre bundlinjer: Økonomi, miljø og social.

Konkret arbejdes der i kurset med nedenstående:

 • Cirkulær økonomi
 • Bæredygtighed og de tre bundlinjer (økonomi, miljø, sociologiske forhold)
 • Symbiose-processen  
 • Gennemgang af cases
 • Praktisk symbiose (besøg på relevante virksomheder)

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Forklare og diskutere centrale begreber for industriel symbiose
 • Forklare hvordan der kan udvikles et samarbejde mellem forskellige aktører om materielle og energimæssige ressourcer
 • Forklare og diskutere økonomiske, miljømæssige og sociale tilgange til at udvikle industrielle symbiose-strategier

Færdigheder

 • Afdække og kortlægge industrielle symbiose relationer mellem de eksisterende aktører i et industriområde
 • Vurdere miljøbelastningen fra en virksomheds materiale- og energistrømme
 • Demonstrere forståelse af de miljømæssige, tekniske, organisatoriske, økonomiske og socioøkonomiske faktorer, der ligger bag en industriel symbiose  

Kompetencer 

 • Præsentere og diskutere fordele og udfordringer ved udvikling af industrielle symbioser
 • Vurdere og perspektivere fordelene ved industriel symbiose i det lokale eller regionale erhvervsliv ud fra teknologiske, økonomiske, miljømæssige og sociologiske vinkler 

Undervisningsform

Holdundervisning, gruppearbejde og virksomhedsbesøg.

Efter teoretisk forløb vælger de studerende i grupper en produktionsproces i en virksomhed. De besøger produktionen og beskriver herudfra mulighederne og perspektiverne for en industriel symbiose.

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Deltagelse i gruppearbejde
 • Deltagelse i virksomhedsbesøg
 • Aflevering af kursusrapport
 • Præsentation af gruppeprojekt til symposium
 • Opponentindlæg til symposium 

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

Aktiv deltagelse i fælles symposium, hvor hver gruppe præsenterer deres projekt mundtligt og er opponent på en anden gruppe.

Tilladte hjælpemidler: Kursusrapport og præsentation.

I den endelige bedømmelse tæller følgende elementer med:  Projektrapport (50%), præstation til symposium (50%).

Censur

Intern

Bedømmelse

Bestået/ikke-bestået