Del

Reaktorteknik (2020)

Kursusansvarlig

Kathrine Bisgaard Christensen

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Engelsk 

Kursustype

Valgkursus

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Fysisk kemi, Teknisk kemi, Kemiske enhedsoperationer samt Matematik 1 og Statistik (tidligere Matematik 2).

Formål

Procesindustrien omfatter bl.a. kemisk, biokemisk og farmaceutisk industri samt dele af fødevareindustrien. De processer, der gennemføres i industrien, er sammensatte af en række delprocesser. Delprocesserne kan opdeles i enhedsoperationer (fysiske processer) og processer der involverer kemiske reaktioner. Det er kursets formål at give den studerende et grundlæggende kendskab til reaktionsteknikken, så han eller hun kan deltage i design, drift og optimering af kemiske og biokemiske reaktorer. 

Indhold

 • Opbygning og anvendelse af reaktorsystemer
 • Ideale reaktormodeller, herunder:

  • Plug-flow
  • Continuous-stirred tank reactors (CSTRs)
  • Ideal omrørt batch reaktor 
  • Ideal fed batch 

 • Fødestrømme
 • Reaktionskinetik
 • Reaktormodeller
 • Reaktionsprodukter
 • Matematiske modeller for ideale reaktorer
 • Beregninger på modeller for ideale reaktorer
 • Faktorer, der kan påvirke processen, herunder procesbetingelser og -udstyr på samarbejde og projektplan

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Redegøre for hvordan reaktorsystemer kan opbygges, og hvordan de indgår i produktionsprocesser
 • Redegøre for ideale reaktormodeller (plug-flow, CSTR, ideal omrørt batch reaktor og ideal fed batch)
 • Forklare samspillet mellem fødestrøm, reaktionskinetik, reaktormodel og reaktionsprodukt 

Færdigheder

 • Opstille matematiske modeller for ideale reaktorer og fortage relevante beregninger på baggrund af disse modeller

Kompetencer 

 • Vurdere, hvordan ændringer i procesbetingelserne eller procesudstyret vil påvirke processen

Undervisningsform

Holdundervisning og opgaveregning

Prøve og hjælpemidler

Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Lærebøger, noter samt regne-/matematikprogram. Ingen internetadgang. 

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen