Del

Virksomhedssamarbejde

Som virksomhed er der mange muligheder for at indgå i et åbent og dynamisk samarbejde med Absalons ingeniøruddannelser i hhv. bio- og maskinteknologi både i forhold til vores dygtige studerende og kompetente medarbejdere. 

På Absalon prioriterer og værdsætter vi samarbejde og arbejder på at skabe et udviklende og dynamisk miljø, hvor vi kobler teori og praksis rigtig tæt sammen.

Vi ønsker:

 • At sikre relevante og professionsrettede uddannelser, hvor virksomhedernes arbejdsmetoder og problemstillinger bliver en del af uddannelserne
 • At motivere og inspirere vores studerende, så de bliver godt klædt på til deres fremtidige karrierevalg og gennem hele uddannelsen bliver udfordret til at koble teori og praksis
 • At motivere og inspirere virksomhederne, så de kan involvere deres fremtidige medarbejdere i arbejdsmetoder og problemstillinger, således at de også får indflydelse på uddannelsens indhold og fokus

Har din virksomhed interesse i at samarbejde er I velkomne til at kontakte projektleder Lone Buch på lobu@pha.dk

Fire typer af samarbejde med studerende

Praktikforløb

 • 5 måneder (20 uger) normalt i perioden 1. februar til og med 30. juni.

 • Den studerende er som udgangspunkt lønnet under praktikforløbet - IDA og Studierådet for de ingeniørstuderende i Danmark har fastsat en vejledende mindsteløn for diplomingeniører i praktik.

 • Fagligt fokus for praktikforløbet ligger på den praktiske anvendelse af de kompetencer, som den studerende har erhvervet på studiet. Praktikken skal hjælpe til en øget virksomhedsforståelse hos den studerende samt indblik i ingeniørfaglige opgaver, udfordringer og løsninger i praksis.

Bachelorprojekter

 • Normalt fra 1. september til 31. januar inkl. afsluttende prøve.

 • Bachelorprojektet skal udarbejdes af den enkelte studerende i samarbejde med en virksomhed eller som en del af uddannelsens egne forsknings- og udviklingsprojekter. Projektet skal give den studerende mulighed for at demonstrere selvstændighed i eksperimentel eller teoretisk behandling af en praktisk ingeniørfaglig problemstilling inden for det bioteknologiske område.

Mentorprogrammer

På Absalon vil vi gerne give vores studerende de bedst tænkelige muligheder for at begå sig såvel i studielivet på en ingeniøruddannelse samt i forberedelsen til at blive jobparat efter endt uddannelse. 

Som virksomhed har I mulighed for at stille medarbejdere til rådighed til et af vores 2 mentorprogrammer, hvor man har kontakt med en studerende, som læser enten på 3. eller 5/6. semester af deres uddannelse. 

 •  Mentorprogram 1 for studerende på 3. semester har fokus på:

  • Studieliv
  • Karrieremuligheder
  • Faglige valg
  • Periode: september til december
  • Mentorer: unge, relativt nyuddannede ingeniører i industrien

 •  Mentorprogram 2 for studerende på 5.-6. semester har fokus på:

  • Industriforståelse
  • Karrieremuligheder
  • Forberedelse til job- og arbejdsmarked
  • Periode: november til juni
  • Mentorer: Erfarne ingeniører i industrien

Samarbejde omkring uddannelsens faglige kurser og projekter

Tre nivauer af samarbejde

1. Kontraktsamarbejde om cases, studenterprojekter og vejledning af projektgrupper 

 • På projekt 1, 2, 3 eller 4 arbejder de studerende i projektgrupper omkring specifikke realistiske cases.
 • Virksomheden vælger og beskriver disse cases fra virksomhedens egne problemstillinger i samarbejde med undervisere fra Absalon.
 • Virksomhedens medarbejdere kan bidrage med vejledning af projektgrupper i samarbejde med undervisere fra Absalon
 • Virksomhedens medarbejdere kan bidrage med gæsteforelæsninger inden for aftalte fagområder
 • Der vil være et virksomhedsbesøg, som illustrerer de cases, de studerende arbejder med
 • Samarbejdet mellem virksomheden og Absalon aftales i en kontrakt

2. Gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg, rekruttering og cases

 • Virksomhedens medarbejdere kan bidrage med gæsteforelæsninger inden for aftalte fagområder
 • I både projekter og kurser arbejder de studerende med realistiske cases. Virksomheden kan vælge og beskrive disse cases fra virksomhedens egne problemstillinger i samarbejde med undervisere fra Absalon.
 • Der er mulighed for et virksomhedsbesøg for de studerende
 • I forbindelse med Absalons arbejde med at skabe interesse for ingeniørfaget hos potentielle ansøgere til uddannelsen kan virksomheden åbne dørene for virksomhedsbesøg

3. Gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg

 • Virksomhedens medarbejdere kan bidrage med gæsteforelæsninger inden for aftalte fagområder
 • Der er mulighed for et virksomhedsbesøg for de studerende

 

 

Samarbejde skal sikre job i Kalundborg
8. marts 2021
Det handler om at skabe en fødekæde, når nye studerende vælger uddannelserne i Kalundborg, de kan møde…
Med fingrene i fermenteringen
19. februar 2019
Studerende fra biotek-uddannelsen i Kalundborg besøgte Mjødbryggeriet Petersen og Sønner for at se…
Projektsamarbejde med Kalundborg Forsyning
Biotekuddannelsen samarbejder tæt med biotekvirksomhederne i Kalundborg, og på 2. semester handler projektet om spildevand og foregår i samarbejde…