Del

Værkstedspraktik

Kursusansvarlig

Steen Mandsfelt Eriksen

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Studerende som ikke har relevant praktisk uddannelse af mindst 2 års varighed, skal deltage i værkstedspraktik. Værkstedspraktikken foregår sideløbende med den ordinære undervisning og har samlet set en varighed på 3 uger.

Forudsætninger

Adgangskrav for uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi.

Formål

Formålet med værkstedspraktikken er at give den studerende praktiske færdigheder i brugen af spåntagende maskiner, pladebearbejdning og sammenføjningsmetoder, således at den studerende er i stand til, at fremstille prototyper senere på studiet.<o:p></o:p>

Indhold

 • Sikkerhedskursus
 • Spåntagende bearbejdning
 • Svejsning
 • Sammenfæjningsmetoder og montageteknik
 • Pladebearbejdning

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Værkstedssikkerhed §26
 • Spåntagende bearbejdning, herunder fræsning, dreje og bore
 • Svejsemetoder, herunder MIG/MAG og TIG
 • Pladebearbejdning, herunder klip, buk, stans/lokke
 • Metoder til montageteknik, herunder bolte, nitter, limning

Færdigheder

 • Selvstændigt at kunne udføre mindre spåntagende opgaver, hvor der indgår fræse-, dreje- og boreprocesser
 • Selvstændigt at kunne udføre mindre svejseopgaver i stål og aluminium. Den studerende opnår herunder færdigheder til at anvende svejseprocesserne: MIG/MAG og TIG
 • Selvstændigt at kunne udføre mindre tyndpladeopgaver, hvor der indgår klipning, bukning og stansning
 • Selvstændigt at kunne udføre mindre montageopgaver med boltede forbindelser, nitter og/eller limning

Kompetencer

 • Begå sig sikkert på et maskinværksted
 • Selvstændigt kunne fremstille mindre prototyper i stål og aluminium
 • Kunne kommunikere fremstillingsmetoder med andre faggrupper

 

Undervisningsform

Undervisningen er baseret på aktiv indlæring gennem teorioplæg og praktiske opgaver.

Forudsætninger for prøvedeltagelse

·         Deltagelse i hele kursusforløbet, samt godkendt udførsel af opgaver

 

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

·         Praktisk individuel prøve. Prøvens varighed: 15 min.

 

Tilladte hjælpemidler: Alle. Dog ikke internetadgang.  

Censur

Intern

Bedømmelse

Bestået/ikke-bestået