Del

Robotintegration

Kursusansvarlig

Steen Mandsfelt Eriksen

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Teknisk design samt Automatik og elektroteknik anbefales. 

Formål

Formålet med kurset er at give den studerende praktisk og teoretisk erfaring med integration af robotter. Den studerende lærer om robottyper, programmering og sikkerhed. Derudover opnår den studerende forståelse for robottens potentiale ift. samarbejde med mennesker og økonomi.

Indhold

 • Robottyper
 • Robotprogrammering
 • Sikkerhedssystemer
 • Test og dataopsamling
 • Udvikling af hjælpeudstyr

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Robottyper, herunder kollaborative robotter, Cartasian, SCARA, PPU og Delta robotter
 • Anvendelsesområder
 • Programmering af robotter, herunder UR academi, Phyton og WinCAB 3
 • Økonomisk betragtning ift. robotintegration
 • Robotsikkerhed
 • 3D print og robotter

Færdigheder

 • Udvælge relevante samt dimensionere robottyper til en praksisnær problemstilling
 • Foretage test og indkøring af robotter, herunder simpel programmering
 • Analysere og vurdere behovet for robotter, herunder økonomiske betragtning
 • Kunne udvælge passende sikkerhedsforanstaltninger ift. installering af robotter i praksis
 • Udvikle produkttilpasset hjælpeudstyr til robotter via 3D print

Kompetencer

 • Arbejde med robotløsninger i projektrelateret opgaver
 • Kommunikere med andre faggrupper om robotløsninger
 • Selvstændigt at foretage simple funktionstest og digitale simuleringer af robotters bevægelsesmønster 

Undervisningsform

Holdundervisning, opgaveløsning og laboratoriearbejde

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige

Prøve og hjælpemidler

 • Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Alle. Dog ingen internetadgang.

Prøveformen ved et 3. prøveforsøg kan adskille sig fra det ovenfor beskrevne.

Censur

Intern

Bedømmelse

7-trinsskalaen