Del

Er du klar til at læse til diplomingeniør i maskinteknologi?

Drømmer du om at blive ingeniør? 

Vi har herunder samlet de vigtigste opmærksomhedspunkter, du skal kende, inden du søger ind på ingeniøruddannelsen.

På diplomingeniøruddannelsen hos Absalon Engineering tager vi det som en selvfølge, at du synes maskiner og teknologi er spændende og sjovt. 

Men studiet som maskiningeniør er meget andet end maskiner og teknologi, og det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i nedenstående udsagn.  


Kontakt os direkte, og hør om dine muligheder for at starte på uddannelsen lige nu:

optagelse@pha.dk

Du synes, matematik og fysik er spændende

Matematik og fysik er en stor del af studiet og foruden de almene fag fylder matematikken og fysikken også meget i andre fag, og derfor vil du skulle bruge din lærte viden i flere kurser og gennem hele uddannelsen.  

Du vil lære at sætte matematikken og fysikken i forbindelse med relevante maskin- og bioteknologiske problemstillinger, og du vil skulle bruge matematikken og fysikken til at løse tekniske problemer.

Matematikken foregår både på papiret, men også ved brug af softwareprogrammer herunder f. eks. Autodesk Inventor, Excel og Python.

Du vil gerne lære at programmere

På ingeniørstudiet bruger vi forskellige softwareprogrammer allerede fra første semester herunder f.eks. Autodesk Inventor, Excel og Python. Vi forventer ikke, at du kan programmere, når du begynder på studiet, men du skal være parat til at lære et nyt ”sprog” både fagligt og teknisk. Det er grundlæggende, at du har lyst til at arbejde med IT. 

Dette stiller krav til din PC: 

Processor:                          Core I7
Hukommelse:                     20 GB RAM
Diskplads:                          40 GB
Display opløsning:               1280 x 1024
Grafikkort                           4GB
Operativsystem                   64bit

Mac og Chromebooks kan ikke anvendes.

Softwareprogrammer samt fri Wi-Fi på campus stilles til rådighed gennem hele uddannelsen. 

 

 

Du er indstillet på, at engelsk er en del af din hverdag

Absalon Engineering er et internationalt miljø og derfor, selv om du læser Diplomingeniør i Maskinteknologi på dansk, vil der forekomme en del undervisningsmaterialer på engelsk, ligesom du kan opleve undervisning mv. på engelsk. 

Forskningsresultater inden for ingeniørfaget publiceres primært på engelsk, så det er en forudsætning for faglig dygtiggørelse, at du kan arbejde med engelske tekster. Stort set alle lærebøger er desuden også på engelsk under hele studiet. 

Desuden vil en stor del af dine studiekammerater fra uddannelsen Diplomingeniør i Bioteknologi, lige som dig, have engelsk som 2. sprog. 

Du er klar til at lægge mange timer i dit studie og dine projektgrupper

Hos Absalon Engineering forventer vi en arbejdsbelastning på mindst 41 timer om uge. Dette dækker undervisningsaktiviteter, forberedelse, projektarbejde, laboratoriearbejde og virksomhedsbesøg. At læse til ingeniør er et fuldtidsstudie, og du skal forvente, at de næste 3,5 år vil kræve hårdt arbejde og mange timers tilstedeværelse på campus.

På en normal uge vil du ofte have skemalagte aktiviteter hver dag og som minimum 20 lektioner. 

Mange studerende vælger at have et fritidsjob ved siden af studiet, som de bruger 8-12 timer om ugen på. 

Vi anbefaler, at du også etablerer din egen studiegruppe, imens du studerer hos os. Denne gruppe vil være ud over de obligatoriske projekt- og værkstedsgrupper, som uddannelsen laver. 

Du vægter høj faglighed og praktisk problemløsning højt i dit valg af uddannelse

Hos Absalon Engineering går vi op i høj faglighed, og vi forventer, at vores studerende gør det samme. Den høje teoretiske faglighed kan ikke stå alene, og derfor vil den altid blive koblet med noget praktisk og anvendelsesorienteret.

En høj faglighed kræver at du kan se dig selv i følgende:

  • Du er grundig
  • Du er kvalitetsbevist
  • Du fordyber dig i detaljen
  • Du kan godt lide at arbejde hårdt for at nå dine mål

 

 

Du er nysgerrig inden for teknik

Du vil gerne være fremtidens tekniske problemløser.

Du kan se dig selv på en uddannelse, hvor du arbejder aktivt med ingeniørfaglige projekter, der er tæt knyttet til den bioteknologiske og maskinteknologiske produktionsindustri. Du er nysgerrig inden for teknik og vil gerne helt tæt på produktudvikling, produktforbedring og prototype-produktioner. Du synes reverse engineering er spændende, og du vil gerne skille ting ad og samle dem igen for at opnå den fulde forståelse. 

Hos Absalon Engineering arbejder vi tæt sammen med nogle af verdens største bioteknologiske virksomheder, der ligger i og omkring Biotekbyen Kalundborg. Vi sætter en stor ære i at uddanne jer til det marked, I skal ud og arbejde i. Derfor er uddannelsen til Diplomingeniør i Maskinteknologi også mere end maskiner og teknologi. Gennem især projektforløbene lærer du om samarbejde, kommunikation, projektledelse osv.

Med alt dette er du helt klar til at løse fremtidens tekniske udfordringer, når du er færdiguddannet fra Absalon.