Del

E-læring på Absalon

Professionshøjskolen Absalon udbyder en række af vores uddannelser som e-læring. Det betyder at studiet er mere fleksibelt tilrettelagt med færre fysisk fremmødedage og mere netbaseret undervisning på virtuelle digitale platforme. De uddannelses specifikke informationer om den enkelte e-læringsuddannelse kan du finde via links her i venstre side.

E-lærings uddannelserne forudsætter generelt en høj grad af selvdisciplin, og du skal dels trives med at studere på egen hånd, dels være forberedt på at der i online perioden (mellem fysisk fremmødedage på campus) vil være en del arbejde i din studiegruppe.

Som e-læringsstuderende vil en stor del af din uddannelse foregå uden for campus sammen med din studiegruppe, hvor I kan sparre med hinanden og lære af hinandens erfaringer. På Absalons digitale platform Itslearning finder du og din studiegruppe løbende det studiemateriale som er tilrettelagt af underviserne på uddannelsen.

Forudsætter også fysisk fremmøde på campus

Det digitale læringsmiljø er det centrale, men der er også fremmødedage på dit fysiske campus, hvor du forventes at møde op og deltage aktivt i studieaktiviteter face-to-face med dine undervisere og medstuderende.

Praktikdelen på e-læringsstudiet har samme fremmøde krav som på den ordinære uddannelse. Her skal du møde op 30-37 timer om ugen afhængigt af dit valg af uddannelse, og ligesom alle andre studerende deltage i praktikforløb af varierende længde. Praktik på Absalon vil på de fleste uddannelser finde sted i Region Sjælland.

Høje krav til selvstændighed og disciplin

At være e-læringsstuderende er et fuldtidsstudie og kræver en ugentlig studieaktivitet på 41,25 timer på samme vis som på det ordinære studie. Kvaliteten af og kravene til de to studieformer er ens.

Som e-læringsstuderende har du en større grad af fleksibilitet ift. at tilrettelægge/planlægge din studieaktivitet, hvilket stiller krav til din selvdisciplin og til at kunne agere mere selvstændigt det meste af tiden.

Som e-læringsstuderende på Absalon har du adgang til digitale platforme, så du kan holde en tæt kontakt til dine studiekammerater både i online perioden samt på fremmødedage på dit fysiske campus.