Del

Alumne

Ergoterapeutuddannelsen har en alumneforening, som er en forening/netværk for ergoterapeuter der er uddannet i Næstved. Foreningen bestyres af gamle studerende. Kontaktperson for bestyrelsen, oplyses ved henvendelse til ergoterapeutuddannelsen.

Formålet med foreningen er, at gamle studerende

  • mødes og får mulighed for at udbygge og vedligeholde netværk
  • Har mulighed for at udveksle erfaringer i forhold til job og viden på det faglige område
  • bliver inspireret i forhold til karrierevej, så som jobskifte i sundhedsvæsnet, jobskifte i den private sektor samt videreuddannelse

… og at de nye dimittender

  •  kan få inspiration til jobs og opbygge netværk med tidligere studerende

Foreningen holder en række arrangementer i løbet af året. Følg med her på siderne.

Kommunikation

Tirsdag den 24. april 2012 Kl. 17.30 – 20.30

Lærerig aften om kommunikation
Styregruppen byder hermed velkommen til det femte netværksmøde for ergoterapeuter. Vi har på baggrund af flere henvendelser besluttet, at netværket ikke kun skal være for ergoterapeuter uddannet i Næstved. Det skal være åbent for alle ergoterapeuter med interesse i at netværke og lyst til faglig udvikling. Så du/I skal være velkomne til at invitere alle interesserede ergoterapeuter med til dette og fremtidige møder.

Vi benytter alle kommunikation i løbet af dagen, men:

  • hvordan sikrer vi at budskabet afsendes som tiltænkt?
  • hvordan ved vi hvilken kommunikationsform, der fungerer i forskellige kontekster
  • hvordan kan viden om kommunikation, hjælpe os i den daglige interaktion med ledelse, kollegaer og borgere?

Dette og meget mere vil vi blive klogere på i løbet af aftenen.

Vi har inviteret Jody Shaw som til daglig er uddannelsesleder på Master i Professionel Kommunikation, Roskilde Universitet. Her underviser han bl.a. i mundtlig kommunikation, retorik og samarbejdskommunikation. Jody er en populær foredragsholder og afholder mange workshops både i og uden for universitetsverdenen.

Program

17.30 til 17.40                  Velkomst og præsentation af Jody Shaw

17.40 til 18.00                  Jody Shaw introducerer aftenen

18.00 til 18.30                  Spisning

18.30 til 20.20                  Jody Shaw fortsat inkl. kaffe/kagepause

20.20 til 20.30                  Spørgsmål og tak for i aften

Mødet er sponsoreret af ETF region øst og foregår på Ergoterapeutuddannelsen Campus Næstved, Parkvej 190. Tilmelding skal ske til studiesekretær Annemarie Knabe på mail: amk@pha.dk senest mandag den 16. april.

På gensyn 24. april 2012

Styregruppen

Innovation i ergoterapi

Styregruppen bød velkommen til det fjerde netværksmøde for ergoterapeuter
uddannet i Næstved.

Temaet for mødet var ”Innovation i ergoterapi”

Innovation er blevet det nye buzz word, også inden for sundhedsvæsenet. Mange ergoterapeuter oplever et stigende krav om nytænkning, fornyelse og nye smartere måder at gøre tingene på. Innovation er således relevant i forhold til effektivisering af sundhedsvæsenet, men også i forhold til udvikling af praksis og dermed sundhedsfagenes fortsatte overlevelse.

Styregruppen inviterede innovationscoach Therese Llambias. Therese holdt et oplæg om innovation i sundhedsfagene, og bagefter guidede hun os igennem forskellige øvelser, som vil hjælpe os til at komme ind i den innovative tankegang.

Det gode argument for ergoterapi

Netværksmøde for ergoterapeuter uddannet i Næstved

Onsdag d. 25. maj 2011

Kl. 17.30 – 20.30

 

 

 

Styregruppen byder hermed velkommen til det tredje netværksmøde for ergoterapeuter uddannet i Næstved.

Temaet for mødet er; ”Det gode argument for ergoterapi”. Der er flere interessante initiativer i gang rundt om i kommunerne, der er med til at udvikle ergoterapeuters arbejdsområder. Med udgangspunkt i to af disse spændende projekter, samt ETF’s nye tiltag ”Sæt pris på ergoterapi”, vil vi gerne invitere til en debat om, hvordan disse erfaringer kan bruges til at udvikle andre arbejdsområder inden for det ergoterapeutiske praksisfelt. Dette kunne eksempelvis være inden for somatisk og psykiatrisk ergoterapi, sagsbehandling, etc.
 
Formålet med dagen er at inspirere og klæde os alle på til, at kunne argumentere for projekter eller tiltag, der kan udvikle eller videreudvikle det ergoterapeutiske arbejdsområde.
Også denne gang vil ETF sponsorere mad og drikke.

Program

17.30 - 17.40Introduktion til programmet
17.40 – 18.05 Oplæg om ”Sæt pris på ergoterapi” v/ Åse Munk Mortensen og Ninna Bach Ludvigsen
18.05 – 18.30Oplæg om projekt ”Tidlig og målrettet indsats” om rehabilitering i hverdagslivet v/ Dorit Pilegård, ergoterapeut, Træningsenheden Ringsted kommune
18.30 – 19.15 Spisning
19.15 – 19.40 Oplæg om projekt ”Træning før varig hjælp” i Lyngby-Tårbæk kommune v/ ergoterapeut Susie Vogt Poulsen
19.40 – 19.45Oplæg til diskussion i grupper
19.45 – 20.05Diskussion i grupper
20.05 – 20.20Opsamling og afslutning


Vi ser frem til en inspirerende og indholdsrig aften i jeres selskab.

Tilmelding skal ske til studiesekretær Annemarie Knabe på mail: amk@pha.dk senest fredag den 11. maj.