Del

Faglig brobygning for ungdomsuddannelser

Gymnasieklasser er velkomne til at besøge ergoterapeutuddannelsen til fx en temadag i Næstved.

For nærmere aftale kontakt: 

Lisbeth Kern-Hansen, lkh@pha.dk