Del

Studerende for en dag på ergoterapeutuddannelsen

På grund af den nuværende COVID19-situation kan du ikke blive ’studerende for en dag’ i øjeblikket.
Du er dog meget velkommen til at sende en mail til en af ambassadørerne med dine spørgsmål til den pågældende uddannelse, og du kan også skrive til dem, at du gerne vil kontaktes, når det igen er muligt at blive ’studerende for en dag’.

********************

'Studerende for en dag' er for dig, der inden for nogle år eller lige om lidt, skal vælge uddannelse.

Når du er studerende for en dag har du muligheden for at afprøve, hvad det vil sige at være studerende på uddannelsen

Du følges med en af vores studenterambassadører til hans eller hendes undervisning, studiegruppearbejde, øvelser og frokost i løbet af dagen.

For at blive studerende for en dag, kontakter du blot en af vores studenterambassadører nedenfor via mail og her aftaler I sammen, hvilken dag, der passer bedst, og hvor I mødes.

At være studerende for en dag varer typisk 4-5 timer.

Da du netop følger en studerende, vil der være perioder af året, hvor de studerende er i praktik eller har eksamensperioder, og muligheden for at følge en studerende er lidt mindre fleksibel.

Studenterambassadører

Maria Rocchin

Jeg hedder Maria, bor i Næstved og læser på ergoterapeutuddannelsen på Absalon i Næstved.

Mit valg faldt på ergoterapi grundet mit seneste arbejde på CNN (Center for neurorehabiliteringscenter) på Næstved sygehus som serviceassistent. Her bliver almindelige mennesker med følger efter en alvorlig hjerneskade indlagt til genoptræning. I rehabiliteringen på CNN arbejder de med de fysiske, psykiske, kommunikative og/eller sociale udfordringer. Jeg så hvordan patienter, der ikke selv kunne klare de almindelige hverdagsaktiviteter som at tage et bad, lave mad eller få tøj på, med et tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, talepædagoger mm. og med et særligt fokus på den enkeltes behov for undersøgelser, træning og aktiviteter, udviklede sig helt fantastisk - og det inspirerede mig til studere til ergoterapeut.

Det gode ved uddannelsen på Absalon Næstved er, at vores undervisere altid har tid til en personlig eller faglig snak, samt at de er nogle der selv har haft ”fingrene i mulden” og kender til de udfordringer, vi har som studerende og kan komme med mange gode dagligdagseksempler koblet til vores teori.

For at få erfaring med at arbejde med mennesker, har jeg ved siden af mit studie arbejdet som udekørende vikar i hjemmeplejen, siddet fast vagt på CNN, arbejdet med børn med autisme og nu arbejder jeg på et Neuropædagogisk center for folk med en senhjerneskade.

Jeg drømmer om at komme til at arbejde med børn og unge igennem sansebearbejdning og sansemotorik. Dog kan det tænkes at det nok kan ændre sig, da mulighederne er mange, man kan arbejde i psykiatrien, skoleregi, kommunen, sygehus, privat regi m.fl. Du har også gode muligheder for at arbejde i udlandet som ergoterapeut. Du kan ligeledes læse videre og specialisere dig yderligere ved at tage en, diplom -, master- eller en kandidatuddannelse. Ydermere kan du i Næstved tage den Europæiske Master of Science i Ergoterapi.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på ergoterapeutuddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig: en19s015@edu.pha.dk

Marlene Svensson

Jeg læser på ergoterapeutuddannelsen i Næstved.

Jeg er 21 år og bor i Nykøbing F, og jeg elsker min uddannelse. Da jeg blev student fra STX i Maribo, havde jeg absolut ingen ide om, hvad det var jeg ville, så jeg tog et sabbatår. Jeg tog til åbent hus og til studievejledning osv. for at finde ud af, hvad jeg skulle læse til. Det eneste jeg vidste var, at jeg godt ville arbejde med mennesker, og så faldt jeg over ergoterapeutuddannelsen. Efter jeg havde været til åbent hus, kunne jeg da mærke, at det var da meget interessant, og siden jeg startede har jeg ikke været i tvivl om, at det er det helt rigtige for mig. 

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på ergoterapeutuddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig: en18s004@edu.pha.dk

Ditte Nielsen

Jeg læser til ergoterapeut i Næstved.

Jeg er 28 år og bor i Næstved. Ergoterapeut er min nr. 2 uddannelse. Jeg har en HF og er uddannet ernæringsteknolog. Grunden til at jeg valgte ergoterapeut uddannelsen er, at jeg manglede udfordringer på min tidligere arbejdsplads. Derudover havde jeg et ønske om at kunne hjælpe andre mennesker i deres hverdagsliv. Jeg håber i fremtiden at kunne kombinere mine 2 uddannelser.

Man kan godt sige, at jeg har taget nogle omveje for at komme dertil, hvor jeg er i dag, alligevel føler jeg mig 100% sikker på, at mit valg er det rigtige ved at uddanne mig til ergoterapeut, og det bliver jeg løbende bekræftet i på skolen og i praktikken.

De steder hvor jeg har været i praktik er: Folkeskole hvor der var børn med handicap, et rehabiliterings/sundhedscenter og et neorehabiliteringscenter.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på ergoterapeutuddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig: en18s018@edu.pha.dk