Del

Uddannelsen som e-læring

Med ergoterapeutuddannelsen som e-læring får du den samme uddannelse, som når man tager den ordinære ergoterapeutuddannelse. Forskellen ligger i undervisningsformen. Du får således de samme kompetencer og kan tage varetage de samme jobfunktioner.

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af seminarer (tilstedeværelse på uddannelsesstedet) klinisk undervisning (tilstedeværelse på en ergoterapeutisk arbejdsplads dvs praktik) og virtuel undervisning med selvstændig studieaktivitet, som kan foregå individuelt eller i grupper.

Selvstændighed - ansvarlighed - frihed

E-læring er en fleksibel uddannelsesform, som kræver selvdisciplin og ansvarlighed. Det betyder, at du selv er ansvarlig for at tilrettelægge din tid mellem seminarerne, så du både får læst pensum og arbejdet med studiespørgsmål og opgaver i samarbejde med din arbejdsgruppe.

Tilrettelæggelse og undervisning

Hver måned tilrettelægges undervisningsseminarer over to-tre dage på uddannelsesstedet i tidsrummet kl. 8.30-17.30.. Mellem seminarerne arbejdes der individuelt eller i grupper med studieopgaver.

Undervisningen på seminarerne veksler mellem forskellige studieformer såsom dialogbaseret undervisning, gruppearbejde, øvelser og fremlæggelser. På seminarerne bliver der lagt vægt på holddiskussioner og feed back fra undervisere og medstuderende.

Kommunikationen mellem seminarerne foregår overvejende elektronisk.

Tidsforbrug

Studiet kræver en gennemsnitlig studieaktivitet på 40 timer om ugen, hvor du enten selv studerer, arbejder i grupper, deltager i undervisning på uddannelsesstedet eller er i klinisk undervisning. I kliniske undervisningsforløb er der deltagelsespligt minimum 30 timer pr. uge i gennemsnit på praktikstedet.

Adgangskrav

Adgangskrav til ergoterapeutuddannelsen som e-læring er de samme som til den ordinære uddannelsesform.

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Den kliniske undervisning foregår på en ergoterapeutisk arbejdsplads.

Cxense Display