Del

Adgangskrav til ernærings- og sundhedsuddannelsen

Ernærings- og sundhedsuddannelsen i Professionshøjskolen Absalon optager hvert år studerende til studiestart i februar og september.

Du skal opfylde følgende adgangskrav for at blive optaget på ernærings- og sundhedsuddannelsen:

Kvote 1

For at kunne søge om optagelse gennem kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) 

Med:

 • Engelsk på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau  eller Naturvidenskabelig faggruppe
 • Biologi eller Matematik eller Samfundsfag alle på C-niveau eller Kultur- og samfundsfaggruppen

Kvote 2

For at kunne søge optagelse gennem kvote 2 skal du have:

 • En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på.

eller

 • En relevant erhvervsuddannelsen:

  • Bager (trin 2)
  • Detailslagter med specialer
  • Ernæringsassistent (trin 2)
  • Gastronom (med specialer)
  • Industrislagter (med specialer)
  • Konditor (trin 2)
  • Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)
  • Tjener (trin 2)

Der ud over skal du have følgende 3 gymnasiale enkeltfag:

 • Engelsk på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau eller Naturvidenskabelig fagpakke
 • Biologi eller Matematik eller Samfundsfag på C-niveau eller Samfundsvidenskabelig fagpakke

eller

 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen – er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her.

eller

 • Andet adgangsgrundlag
  Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV

I kvote 2 vægtes følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet fra en gymnasial eksamen
 • A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen)
 • Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder
 • Andre uddannelser på minimum 1 år
 • Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester
 • Eliteidræt
 • Højskole minimum 2 måneder
 • Udlandsophold minimum 2 måneder
 • Frivilligt ulønnet arbejde

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter, der indgår i en kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.

En motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da denne ikke vægtes.

Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være uploadet sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk seneste den 15. marts kl. 12.00. Kun aktiviteter, der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2

Den fastsatte kvotefordeling i 2017 er for kvote 1: 65% og kvote 2: 35%.

Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2
Den fastsatte kvotefordeling i 2014 er for kvote 1: 65% og kvote 2: 35%.

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli, kl.12.00

Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


Kvote 2: 15. marts, kl. 12.00

(Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.) 


Læs mere her om optagelse og adgangskrav

Vil du vide mere så kontakt

Optagelsen på Professionshøjskolen Absalon
Tlf. 7248 1010

Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 10-12 + 13-15
Fredag lukket
Mail: optagelse@pha.dk

Cxense Display