Del

Uddannelsen som e-læring

Studiestart i februar

Med ernærings- og sundhedsuddannelsen som e-læring får du præcis den samme uddannelse, som når man tager den ordinære ernærings- og sundhedsuddannelse . Du får således de samme kompetencer og kan tage varetage de samme jobfunktioner. Ligesom den ordinære uddannelse er e-læringsstudiet et fuldtidsstudium. Forskellen ligger i undervisningsformen.

Selvstændighed - ansvarlighed - frihed
E-læring er en uddannelsesform med fleksibilitet og autonomi. Du er selv ansvarlig for at tilrettelægge din tid mellem de fastlagte face-to-face-dage/seminarer på Ankerhus. Mellem seminarerne er der læringstilbud og undervisningsaktiviteter på nettet, så du får læst litteraturen og f.eks. arbejdet med studiespørgsmål og opgaver i samarbejde med din studiegruppe. Uddannelsesformen kræver selvdisciplin og ansvarlighed, eftersom den indeholder en del selvstændig studieaktivitet.

Et af de grundlæggende pædagogiske principper ved e-læring er videndeling, og der stilles store krav til åbenhed og samarbejde mellem de studerende. Der bliver dannet studiegrupper ved studiestart, da en stor del af undervisningen er baseret på samarbejdet med andre studerende. De aktive studiegrupper er en forudsætning for, at der gennem videns- og erfaringsudveksling sker en udvikling af de faglige, personlige og sociale kompetencer. For at få et godt udbytte af studiet arbejder de studerende derfor i studiegrupper både virtuelt og ved "private" gruppemøder.

Studiegrupperne er til god støtte både fagligt og personligt. Arbejdet i studiegruppen medvirker også til at udvikle samarbejdskompetencer, der er vigtige i dit fremtidige arbejde som professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Adgangskrav til ernærings- og sundhedsuddannelsen som e-læring er de samme som til den ordinære uddannelsesform.

Seminarer

De obligatoriske seminarer bliver afholdt på:

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus
Slagelsevej 70-74
4180 Sorø
ernaeringogsundhed@pha.dk
7248 3301

2-3 mødedage hver 14. dag, dog flere dage i forbindelse med studiestart

Cxense Display