Del

Tilrettelæggelse og undervisning

På e-læringsstudiet er ca. 1/3 af den normale undervisningstid, svarende til 12-16 lektioner om ugen, face-to-face-tid (F2F-tid) med tilstedeværelse på Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Ankerhus. Den resterende undervisningstid foregår i e-læringsrum eller ved møder i studiegrupperne. E-læringsdelen foregår ved computeren bl.a. på vores digitale læringsplatform Fronter og via Skype. F2F-tiden tilstræbes placeret på to-dages seminarer, som afholdes hveranden uge.

F2F-seminarerne består f.eks. af underviser- og studenteroplæg af faglig, metodisk eller casebaseret karakter med mulighed for diskussioner på tværs af studiegrupperne eller af praktiske øvelser i grupper. Underviseroplæg kan være oversigtsprægede med introduktioner til vigtige begreber, som skal anvendes i den efterfølgende e-læringsperiode, mens studenteroplæggene kan være en opsamling og refleksion over de faglige problemfelter studiegrupperne har bearbejdet i e-læringsdelen.

I forbindelse med F2F-seminarerne er det muligt at bestille et værelse og overnatte på Ankerhus. Vi tilstræber, at mødedagene for de enkelte hold lægges på de samme ugedage gennem studiet.

Seminarer

De obligatoriske seminarer bliver afholdt på:

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus
Slagelsevej 70-74
4180 Sorø
ernaeringogsundhed@pha.dk
7248 3301

2-3 mødedage hver 14. dag, dog flere dage i forbindelse med studiestart

Cxense Display