Del

Økonomi

Grunduddannelserne hos Professionshøjskolen Absalon er uden brugerbetaling (dvs. statsfinansieret) gratis og SU-berettigende. Du skal dog beregne omkostninger til bøger, print, fotokopier og andre studiematerialer. Omkostningerne ligger på ca. 4.000-5.000 kr. pr. semester.

Derudover har du behov for at have adgang til internet, da informationer, undervisningsmaterialer mv. ligger på nettet.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Du har mulighed for at ansøge SU under din uddannelse. Du finder mere information om SU på www.su.dk, hvor du også kan søge om SU i minSU.
Derudover kan du også kontakte SU-medarbejderne på dit kommende uddannelsessted.

Uddannelsesstedet er forpligtet til at indberette til Styrelsen for Videregående Uddannelser, om du er studieaktiv, hvilket er forudsætningen for tildeling af SU.

Transportrabat

Har du brug for offentlig transport frem og tilbage til dit uddannelsessted og er du godkendt til SU, kan du søge om et ungdomskort til den kollektive trafik.

Med kortet får du:

  • Et periodekort hvor du  kan rejse mellem hjem og uddannelsessted/praktiksted

  • Et periodekort til kørsel alle ugens dage  i den kollektive trafik inden for det takstområde,du bor i.
  • Et rabatkort til kørsel med kollektiv trafik til børnetakst i de øvrige takstområder af Danmark.
  • 25-50 pct. rabat på togrejser, der krydser takstområder.

Bestil og læs mere om ungdomskortet her

Hurtig indgang til SU

Oplysninger og ansøgningsskema findes på SU-styrelsens hjemmeside www.su.dk.

SU-vejleder

Kontakt en af vores SU-vejledere, hvis du har spørgsmål til ansøgning om SU