Del

Dispensation

Individuel kompetencevurdering - IKV
Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til uddannelsen, kan du søge om en individuel kompetencevurdering.

Realkompetencevurdering – RKV
Hvis du ikke opfylder de fagspecifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation fra disse, hvis du har andre kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Det er nødvendigt, at du kan dokumentere disse kvalifikationer i forbindelse med dispensationsansøgningen. Du vil normalt kun kunne få dispensation fra de specifikke adgangskrav efter en realkompetencevurdering fra VUC, som kan anses for at være på eller over det krævede niveau.
Kontakt www.VUC.dk for nærmere information vedrørende en realkompetencevurdering.

Kompetencebeviser
Hvis du ikke opfylder de fagspecifikke adgangskrav, fx hvis du har dumpet faget på et højere niveau end uddannelsen kræver, kan du kontakte den skole, hvor din eksamen er afsluttet, og bede om en attestation for at faget anses for bestået på det krævede niveau til uddannelsen.

Dispensation for dobbeltuddannelse
Hvis du har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller en dansk uddannelse på tilsvarende niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse eller har gennemført en dansk uddannelse på et højere niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan du kun optages på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation Læs mere her

Svar på din dispensationsansøgning
Du får særskilt svar på din dispensationsansøgning/IKV, når den er færdigbehandlet, men endeligt svar på din ansøgning om optagelse får du først den 28. juli.

Cxense Display